1ilaç

SPIRIVA Kapsül

Boehringer-Ingelheim 

 

 

Etken Madde(ler):

Tiotropyum bromür monohidrat 18 mcg

 

Piyasa Şekilleri:

30 İnhalasyon İçin Toz İçeren kapsül ve HandiHaler cihazı içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Spiriva, Boehringer Ingelheim laboratuvarlarında geliştirilmiş olup Pfizer ile birlikte ortak tanıtılmaktadır. Spiriva 18 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül içeriğinin her gün, günde bir kez, günün aynı saatinde, HandiHaler inhalasyon cihazı kullanılarak inhale edilmesi önerilir. Kapsül yutulmamalıdır. Yaşlı hastalar, karaciğer bozukluğu olan hastalar ve böbrek bozukluğu olan hastalar Spiriva'yı önerilen dozlarda kullanabilirler. Orta ile şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda Spiriva kullanımı yakından izlenmelidir. Bebeklerde ve çocuklarda kullanımına ilişkin deneyim bulunmadığından bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Tiotropyum, uzun etkili spesifik bir antimuskarinik ajandır. Kronik bronşit ve amfizem dahil olmak üzere, kronik obstrüktif akciğer hastalığının idame tedavisinde, bununla ilişkili dispnenin idame tedavisinde ve alevlenmelerin önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Atropin veya türevlerine, ipratropyum ya da oksitropyum veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Günde bir kez kullanılan bir idame tedavisi bronkodilatörü olarak, akut bronkospazm epizodlarının başlangıç tedavisinde, yani kurtarma tedavisi şeklinde kullanılmamalıdır. Dar açılı glokomu kötüleştirebileceği, prostat hiperplazisi ya da mesane boynu obstrüksiyonu bulunan hastalarda idrar güçlüğü oluşturabileceğinden bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İnhalasyon yoluyla alınan ilaçlar, inhalasyonun indüklediği bronkospazma neden olabilirler. Hastalara tozun göze kaçmaması için dikkatli olmaları öğütlenmelidir. Göz kızarmasıyla birlikte gözde ağrı veya rahatsızlık hissi, bulanık görme, haleler veya renkli görüntüler görme, akut dar açılı glokom belirtileri olabilir. Bu semptomlar herhangi bir kombinasyon şeklinde görülürse hemen bir uzman hekimin görüşleri alınmalıdır. Gebe ya da emziren kadınlarda beklenen yararları, fetus ya da bebek üzerindeki herhangi bir olası riske karşı ağır basmadığı sürece kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi C'dir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle hafif ve sıklıkla tedavinin devamı ile ortadan kaybolan ağız kuruluğu (%14), konstipasyon (%1-10) ve diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi öksürük ve boğazda irritasyon dahil lokal irritasyon (1-10), taşikardi görülebilir. Bunun yanında, genellikle hassas ve kolay etkilenen kişilerde olmak üzere, izole supraventriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon olguları; predispozan faktörü olan erkek hastalarda idrar yapmada güçlük ve idrar retansiyonu (%0.1-1); izole anjiyödem olguları dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları (%0.1-1) da bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antikolinerjik maddeler içeren diğer ilaçlar ile birlikte uygulanması henüz incelenmemiştir ve bu nedenle kullanımı önerilmemektedir. KOAH tedavisinde kullanılan sempatomimetik bronkodilatörler, metilksantinler, oral ve inhale steroidler ile birlikte, istenmeyen ilaç reaksiyonları görülmeksizin kullanılmıştır.