1ilaç

COMBIVENT İnhalatörlü Aerosol  

Boehringer-Ingelheim 

 

 

Etken Madde(ler):

İpratropyum bromür anhidr 20 mcg/doz, Salbutamol 100 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

200 doz'luk 10 ml solüsyon aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkin (yaşlı hastalar dahil): Günde 4 defa 2 inhalasyon. İhtiyaç duyulduğunda 24 saat içerisinde en çok 12 inhalasyon uygulanmak koşuluyla artırılabilir. 12 yaşından küçük çocuklarda herhangi bir deneyim yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Bir tek bronkodilatöre cevap vermeyen orta-ileri derecede şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik eden bronkospazmın tedavisinde bronkodilatör olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anamnezinde herhangi bir komponentine ya da atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlılık bilgileri bulunan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kazara göze püskürtülmesinde göz komplikasyonu oluşur. Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi, yeterince kontrol altında olmayan diabetes mellitus, yakınlarda geçirilen bir miyokard infarktüsü ve/veya şiddetli organik kalp veya damar hastalıkları, hipertiroidizmi olan hastalarda yüksek dozlar risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Bronşlardaki obstrüksiyon şiddetleniyorsa, daha yüksek dozda ve uzun süreli kullanılmasını önermek uygun değildir. Ayrıca hipoksi, hipokaleminin kalp ritmi üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir. Gebelik ve laktasyon sırasında risk/yarar değerlendirilmesi yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İskelet kaslarında tremor, sinirlilik, taşikardi, göz kararması, palpitasyon, başağrısı görülebilir. Beta2-agonist tedavisi, ciddi sonuçlar doğurabilecek hipokalemiye yolaçabilir. İzole vakalarda; ağız kuruması, boğaz tahrişi veya alerjik reaksiyonlar olabilir. Öksürük ve çok ender olarak ta paradoksal bronkokonstriksiyon gözlemlenmiştir. İdrar retansiyonuna neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta-adrenerjik ilaçlar, ksantin türevleri ve kortikosteroidler ilacın etkisini artırabilir. Birlikte diğer betamimetiklerin, sistemik emilen antikolinerjiklerin ve ksantin türevlerinin kullanılması, yan etkileri artırabilir. Beta-blokerlerle birlikte kullanımında etkisi önemli derecede azalabilir. Diğer ilaçların antikolinerjik etkileri artabilir.