1ilaç

UTERJİN Draje

BİOFARMA 

 

Etken Madde(ler):

Metilergobasin maleat 0.125 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ortalama günlük doz 3x1-2 drajedir.

 

 

Endikasyonları:

Doğum, düşük ve küretaj sonrası atoni ve kanamaların profilaksisi ve tedavisinde, postpartum devrede uterus involüsyonunun gecikmesi (subinvolutio uteri) ve postpartum uterus atonisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hipertansiyonda, toksemide, gebelik süresinde, aşırı duyarlıkta, obliteratif vasküler hastalıklarda, böbrek ve karaciğer hastalıklarında; doğumu oluşturmak için veya tehlikeli spontane düşükte kulanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diğer ergo alkaloidlerine tolerans göstermeyen kişiler metilergobasine de göstermezler. Kullanıldığı sürece, aşırı sigara içilmemelidir. Metilergobasin gebelik süresince kontrendikedir. Uterusta azalan kan akışı sonucu fetüs oksijensiz kalabilir, uterusta tetanik kasılmalar oluşabilir, fetüsün hayatı tehlikeye girebilir. Plasentanın gelişinden önce verilmemelidir. Gelişten önce verilen yüksek bir metilergobasin dozu, uterus tetanisi sonucu bebekte bir kısım sorunlar, hipoksi, kafa içi hemoraji ortaya çıkarır ve plasenta kaptivasyonuna neden olur. Uterusun aşırı kasılması ikiz gebeliğin hatalı tanısına yol açar. Ergo alkaloidleri anne sütü ile salgılandıklarından, metilergobasin için de bir risk gözönüne alınmalıdır. Bu ilacın laktasyonu inhibe ettiği de bildirilmemiştir. Doğum sonrasından derhal sonra prolaktin salgılanması ile metilergobasin karışıklık yapabilir. Yalnız, uzun süre kullanmada laktasyonda azalma veya gecikme olabilir. Yenidoğanlarda metilergobasinin eliminasyonu uzayabilir Neonatlara metilergobasinin dikkatsizce verilmesi solunum depresyonu, miyoklonik hareketler, purpurik semptomlar, orta-derecede sarılık, ve ciddi periferal vasokonstriksiyonlar yapmıştır.

 

Yan Etkileri:

Göğüste ağrı, ciddi ve ani başağrısı, deride kaşıntı, kollarda bacaklarda veya sırtta ağrı, soluk el ve ayak, ayaklarda halsizlik, soluk alışın kısalması ender gözlenir. Kramp, kusma, bulantı özellikle intravenöz uygulamada olur. Konvüzyon, ishal, başdönmesi, kulaklarda çınlama, normal dışı terleme, palpitasyon, solunum darlığı daha az olarak ortaya çıkabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ergo alkaloidleri, diğer vazokonstriktörler, lokal anesteziklerde bu maddeleri içeren ilaçlarla dikkatli kullanılmalıdır. Vazopresörlerle birlikle kullanımı vazokonstriksiyonu arttırır; bunun için doz ayarı yapılması zorunludur. Sempatomimetik presör aminlerin presör etkisi muhtemel ciddi hipertansiyon ile ve serebral kan damarlarının kopması sonucu yükselebilirler. Aşırı sigara içilmesi vazokonstriksiyonu arttırabilir. Fizyolojik bakımdan serum prolaktin konsantrasyonları azalabilir. Koroner /arteriyal hastalıklar (vazospasm anjina veya miyokard enfarktüsü yapabilir); hepatik fonksiyon bozukluğu (ergo zehirlenmesinde bozuk metabolizma oluşabilir); hipertansiyon, ciddi ve doğum toksemisi içeren hipertansiyon (tehlikeli duruma yönelebilir); oklusif periferal vasküler hastalıklar (tehlikeli duruma yönelebilir); renal fonksiyon bozukluğu, sepsisde (metilergobasin etkilerine karşı muhtemel bir duyarlılık artışı) kullanılması dikkatle incelenmelidir. Kan basıncının tayini, nabız oranının tayini ve uterusun yanıtını incelemek gerektiğinde hasta monitöre bağlanmalıdır.