1ilaç

SYNAX Film Tablet

BİOFARMA 

 

 

Etken Madde(ler):

Naproksen

 

Piyasa Şekilleri:

275 mg: 10 film tablet, 550 mg: 10 film tablet, 275 mg: 20 film tablet, 550 mg: 20 film tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Analjezik olarak; başlangıçta 550 mg daha sonra 6-8 ara ile 275 mg. Total günlük doz 1375 mg'ı geçmemelidir. Gerektiğinde daha yüksek seviyede antienflamatuvar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz kısa süreli olmak şartıyla 1650 mg'a kadar artırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin  artığı rapor edilmiştir. Antiromatizmal olarak; başlangıç tedavisi genellikle 12 saatlik aralarla günde 2 defa alınan 550-1100 mg'dır. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda, yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan geçilmesi düşünüldüğü durumlarda, ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda tedaviye günde 825 mg-1100 mg ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir. İdame tedavisi 12 saat aralarla alınan 550-1100 mg şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları hastanın öne gelen şikayetlerine (gece ağrısı, sabah katılığı v.b.) göre düzenlenir. Akut gut tedavisi; ilk gün 825 mg ile başlanır. 8 saat sonra 550 mg daha verilir. Daha sonraki günlerde 8 saatlik aralarla kriz geçinceye kadar 275 mg şeklinde devam edilir. Akut migren tedavisi, muhtemel bir krizin ilk belirtisinde 825 mg verilir. Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra verilmek kaydıyla aynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Migren profilaksisi; günde 2 defa 550 mg verilir. 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa ilaç kesilmelidir. Juvenit artritte 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve post-operatif ağrılarda. Kas-iskelet sistemi: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbago. Enfeksiyöz hastalıklar: Spesifik tedaviye ek olarak analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve gut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Naproksen ve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşı astım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde bu grup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden (anaflaktik reaksiyon riski), aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

16 yaşından küçük çocuklara ve emziren annelere verilmemelidir. Gebelikte çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Gebeliğin özellikle ilk ve üçüncü trimestrinde kullanımı hastaya sağlayacağı yarar ve getireceği risklerin iyi bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Yaşlılarda ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır. Kalp yetersizliği ve fonksiyon bozukluğu, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Karında rahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler seyrek ve hafif derecede görülebilir. Çok nadir olarak alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon, agranülositozis de dahil granülositopeni, allerjik deri döküntüleri bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hidantoin, sulfonamid ya da sülfonilüreler gibi proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçları alan kişilerde naproksen, bu ilaçları protein bağlarından koparıp kendi yerleşerek onların etkisini güçlendirebileceğinden doz ayarı yapılmalıdır. Aynı şekilde oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir. Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Metotreksatın tübüler ekskresyonu azalacağından toksisitesi artabilir. Dikkatle kullanılmalıdır. Propranolol ve diğer Beta-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir. Furosemidin natriüretik etkisinin bazı non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla inhibe olduğu bildirilmiştir. Naproksen kullanımına sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce ara verilmelidir. 17-ketosteroid testlerinin sonuçlarını karıştırabilir, aynı şekilde idrarla 5 HİAA testlerini de etkileyebilir.