1ilaç

PROMİD Draje

BİOFARMA 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları > Protianamid

 

 

Etken Madde(ler):

Protionamid 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz eşit kısımlara bölünerek 2-4 defada alınırsa gastrointestinal tolerans yükselir. Hastaya günlük doz tolere edebileceği en yüksek miktarda verilmelidir. Erişkinler için mutad doz 8-12 saatte bir 250 mg, günde maksimum 1 g'dır. Pediyatrik hastalarda 8 saatte bir 4-5 mg/kg, günde maksimum 750 mg dozda kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Protionamid tüberkülostatik ve leprostatik etkilidir. Daha yüksek konsantrasyonlarda bakterisid etkilidir. Protionamid, akut ve kronik akciğer tüberkülözü ve ekstra-pulmoner tüberkülöz şekillerinde ve nükslerde, diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte, primer tedavi ajanlarının etkisiz kaldığı olgularda kullanılır. Diğer antilepra ajanlarla birlikte lepra tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, ilerlemiş karaciğer ve böbrek hastalıkları, periferik nöropati ve optik nörit, diabetes mellitus ve tioizonikotinamid türevlerine allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Protionamidle diğer nikotinik asit türevleri, izoniazid, pirazinamid, etionamid ve nikotinik asit arasında çapraz allerji görülebilir. Protionamid gebelikte kullanılmamalıdır, tioizonikotinamid türevleriyle yüksek dozlarda deney hayvanlarında teratojen etki görülmüştür. Protionamid tek başına kullanılırsa bu maddeye karşı direnç çabuk gelişir. Her zaman diğer antitüberkülöz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Protionamid tedavisi sırasında nöropati oluşumunu önlemek için günde 50-100 mg piridoksin verilmelidir. Bu özellikle izoniazide bağlı nörit geçirenler için geçerlidir. Protionamid tedavisi uzun sürerse periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri, göz muayenesi ve nörolojik muayene yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, ağızda metalik tad, uyuklama, asteni, depresyon, paresteziler, baş dönmesi, görmede bulanıklık, deri kuruluğu, stomatit, akne, allerji, eklem ağrısı, fotosensitivite, nadiren ikter, hepatit ve nöropati görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer antitüberkülöz ilaçlarla birlikte kullanıldığında onların yan etkilerini artırabilir. Özellikle sikloserinle görülen SSS etkileri artabilir. Bu durumda sikloserin dozu yeniden ayarlanmalıdır. Diyagnostik testlerde serum alanin aminotransferaz (SGPT) ve serum aspartat aminotransferaz (SGOT) aktivitelerinde artış olabileceği dikkate alınmalıdır.