1ilaç

VISIOL Viskoelastik Solüsyon

BİO-GEN

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 20 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik viskoelastik solüsyon içeren kullanıma hazır bir adet şırınga ve steril poşeti içinde 25 geyçlik bir adet steril kanül içeren ticari kutularda.

 

Kullanım Şekli:

Katarakt ameliyatı ve intraoküler lens implantasyonu: Visiol intraoküler lens implantasyonunu kolaylaştırmak, dokuları korumak  ve derin bir ön çember oluşturmak için katarakt ameliyatlarının herhangi bir basamağında kullanılabilir. Gereken miktardaki Visiol yavaşca çıkartılır ve dikkatlice bir kanül içinden ön çembere bırakılır. Visiol aynı zamanda, intraoküler lens yerleştirilmesi öncesi ve cerrahi cihazları kapatmak içinde kullanılabilir. Eğer gerekiyorsa, ameliyat sırasında ek Visiol enjekte edilebilir. Korneal transplant cerrahisi: Kornea ayrılır ve kornea yüzeyi ile aynı düzeye kadar Visiol ile ön çember doldurulur. Visiol üzerine donor graft yerleştirilir. Eğer gerekiyorsa, ameliyat sırasında ek Visiol enjekte edilebilir. Glokom filtrasyon cerrahisi: Trabekülektomi uygulandığında paracentesis içinden ön çembere gereken miktardaki Visiol yavaşca enjekte edilir. Eğer gerekiyorsa, cerrahi sırasında ek Visiol enjekte edilebilir, Retinal birleştirme cerrahisi: Subretinal sıvının ayrılması sonrası, gereken miktardaki Visiol vitröz kavite içine yavaşca enjekte edilir.

 

 

Endikasyonları:

İntraoküler lens yerleştirilmesinde, intrakapsüler ve ekstrakapsüler lens çıkartılmasında, glokom cerrahisinde, kaza ile oluşan travmalarda uygulanan korneal greft cerrahisinde, retinanın ayrılması ve vitreal replasman uygulamalarında kullanılır.

 

Uyarılar:

Gözün anterior veya posterior segmentlerine fazla miktarda uygulanması intraoküler basıncı arttırabilir. Göze aşırı miktarda uygulanmamalıdır. Afakili diyabetik hastaların posterior segment işlemlerinde, çok fazla miktarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. İntraoküler basınç dikkatle izlenmelidir. Şiddetli bir artma gözlenirse uygun tedavi uygulanmalıdır. Biyolojik maddelerin enjeksiyonları ile ilgili immunolojik, allerjik ve diğer potansiyel risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Çok nadir göze uygulandıktan sonra hafif opaklaştığı, az miktarda çöktüğü bildirilmiştir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde, bulanık veya çöken madde irrigasyon ve/veya aspirasyon ile ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı vakalarda, postoperatif intraoküler basıncın geçici olarak yükseldiği rapor edilmiştir.