1ilaç

OSTENIL Enjektör

BİO-GEN

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1 enjektör, 2 ml'lik 3 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Eklemin büyüklüğüne göre 2 ml veya daha az Ostenil birer hafta ara ile 3-5 kez eklem kavitesine enjekte edilir. Aynı anda birden fazla eklem tedavi edilebilir. Hastalığın şiddetine göre 5 intraartiküler tedavi kürünün yararlı etkileri altı ay sonra sonlanır. Gerektiğinde tedavi kürleri tekrarlanabilir. Tedaviden önce eklem bölgesinde efüzyon olursa, efüzyonun aspire edilmesi, istirahat ve buz torbası uygulaması önerilir. Ostenil tedavisine iki veya üç gün sonra başlanır.

 

 

Endikasyonları:

Sinovyal sıvının geçici replasmanı ve desteklenmesi ile osteoartrite bağlı ağrının tedavisinde ve ağrının azaltılması ya da giderilmesiyle eklem hareketliliğinin artırılmasında kullanılır. Konservatif nonfarmakolojik tedaviler ve analjeziklere yanıt vermeyen diz osteoartriti vakalarında ağrının lokal tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sodyum hiyaluronat preparatlarına hassasiyeti olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Diz ekleminde enfeksiyon veya eklemde enfeksiyon hikayesi olan hastalara enjekte edilmemelidir.

 

Uyarılar:

Ciddi derecede inflame olmuş ekleme veya halen veya geçmişte infekte olmuş ekleme uygulanmaz. Enjeksiyondan önce veya birlikte ekleme X-ray radyoopak madde uygulanmaz. Artrosentez ile birlikte ağrıyı azaltmak için lokal anestezik sıvı kullanılıyorsa sıvı ekleme enjekte edilmemelidir. Hiyaluronanın çökmesine neden olabileceğinden kuaterner amonyum tuzları içeren dezenfektanlarla kullanılmamalıdır. İntravasküler, ekstraartiküler, sinovyal dokulara, kapsüle veya intraartiküler ligamentlere enjekte edilmez. Tedavi sırasında dize anestezik veya başka bir ilaç uygulanmaz. Eklem civarı veya periferinde lemfatik veya venöz stazı olması halinde dikkatle kullanılmalıdır. Kuş proteinleri, tüy ve yumurta ürünlerine alerjisi olan hastalara enjekte edilirken dikkatli olunmalıdır. Enjekte edilmeden önce sinovyal sıvı veya efüzyonu aspire edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Enjekte edildikten sonraki 48 saat içerisinde, vakaların %3'ünde, enjekte edilen eklemde daha şiddetli ağrı ve/veya şişme görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Üründe çökme görülebileceğinden benzalkonyum klorür içeren, klorhekzidinli ya da katerner amonyum tuzları gibi dezenfektanlarla temas ettirilmemelidir.