1ilaç

BRUMETON Göz Damlası

BİO-GEN

 

 

Etken Madde(ler):

Sülfasetamid sodyum 100 mg/ml, Betametazon 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik polietilen şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

1-2 damla gece boyunca 1-2 defa yada günde 3-4 kere gözün ön konjüktival kesesi içine uygulanır. İstenilen yanıt elde edildiğinde dozaj azaltılabilir fakat tedavinin tamamlanmadan kesilmesi tavsiye edilmez. Kronik durumlarda tedavinin kesilmesi uygulama sıklığının derece derece azaltılmasıyla etkilenebilir.

 

 

Endikasyonları:

Pürülan olmayan kronik ve akut alerjik blefarit ve blefarokonjonktivitlerin (seboral, alerjik, stafilokokal) topikal tedavisi ile profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herpetik virüsler için spesifik kemoterapötikler ile birlikte kullanılmaları hariç, ülseratif fazda viral kornea hastalığı ve akut herpes simplex, gözkapağı iltihabı, çiçek hastalığı, suçiçeği, böbrek etkilenmeleri durumlarında ve ilacın bileşenlerine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Başlangıç fazındaki ülseratif keratitli konjuktivit, akut cerrahi oftalmileri, cerahatlı konjuktivit, cerahatlı ve herpetik blefarit kortikosteroidler ile maskelenebilir veya kötüleşebilir. Uzatılmış kullanımda, oküler tonüs sıklığının test edilmesi önerilir. Göz içi basınçta bir artışa neden olabilir. Çocuklarda kullanımı önerilmez. Göz içi hipertansiyon, göz tüberkülozu ve mikozisde kullanılmamalıdır. Viral herpetik keratitde kullanım etkili değildir. Gebelik kategorisi C'dir. Hamilelik veya emzirme sırasında, sadece, mutlak ihtiyaç olursa kullanılır.

 

Yan Etkileri:

Lokal olarak yanma, iritasyon, kişisel değişik bileşenlere farklı tiplerdeki aşırı duyarlılık fenomonileri. Eğer bu reaksiyonlar görülürse, tedavi kesilmeli ve düzeltici tedaviye başlanmalıdır. Uzatılmış oftalmolojik kullanımda, göz içi basıncı artar ve istisna vakalarda arka kapsül altı katarakt bildirilmiştir. Özellikle Monilia gibi hassas olmayan mikroorganizmaların gelişmesi acil uygun tedavi gerektirir ve tedavinin acil olarak kesilmesinin bir sonucu yoktur. Eğer sülfasetamid yeniden absorbe olursa, sülfonamidlerin sistemik yan etkilerinin potansiyel riskine maruziyet söz konusudur.