1ilaç

TROPAMİD Göz Damlası

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Tropikamid

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg/ml: 5 ml, 5 mg/ml: 5 ml'lik damlalıklı plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Refraksiyon için %1'lik çözeltiden 1-2 damla damlatılarak 5 dakika içinde tekrarlanır. Hasta 20-30 dakika içinde muayene edilmezse, etkiyi uzatmak için ek bir damla damlatılabilir. Göz dibi muayenesinde, muayeneden 15-20 dakika önce %1'lik çözeltiden 1 damla damlatılır. Bol pigmentli irislerde daha yüksek dozlara gerek vardır.

 

 

Endikasyonları:

Antikolinerjik ve midriyatik etkilidir. Midriyazis ve siklopleji sağlanması gerektiği durumlarla bazı pre ve postoperatif durumlarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dar açılı glokomu olan ve müstahzarın içerdiği herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık gösteren kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Doğurganlığı etkileyip etkilemediği, teratojenik etkisi olup olmadığı ya da fetüste ters etkisi bulunup bulunmadığına dair bilgi yoktur. Antikolinerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılıktan ileri gelen psikotik reaksiyon ve davranış bozukluğu akılda tutulmalıdır. Açı kapanması glokomu meydana gelmesini önlemek üzere, ön odacığın açı derinliğinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Pupillalar genişlemiş olduğu sırada, hastaya otomobil sürmemesi ya da başka tehlikeli faaliyetlerde bulunmaması tavsiye edilmelidir. Gözler parlak ışıktan korunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Göz içi basıncında yükselme görülebilir. Çocuklarda bu grup ilaçlarla, psikotik reaksiyonlar, davranış bozuklukları ve kalp-solunum kollapsı bildirilmiştir. Geçici iğnelenme, ağız kuruluğu , görme bulanıklığı, kornea lekeleri, fotofobi, taşikardi, baş ağrısı, parasempatik uyarılma ya da allerjik reaksiyon oluşabilir.