1ilaç

SİPROGUT Kulak Damlası

BİLİM 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Siprofloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı plastik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Kronik otitis medianın akut fazında ve kronik pürülan otitis mediada günde 3x4 damla 10 gün süre ile kullanılır. Akut bakteriyel otitis eksternada ise günde iki kez 3 damla 7 gün süreyle kullanılır. Uygulama sırasında oluşabilecek baş dönmesini engellemek için, siprogut kulak damlası damlatılmadan önce şişe avuç içinde bir süre ısıtılmalıdır. Damlatılacak kulak yukarıda olacak şekilde baş eğilmeli ve uygulamadan sonra, ilacın kulağa penetrasyonunu sağlamak için 30-60 saniye süreyle aynı pozisyonda kalınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Etki spektrumuna giren mikroorganizmaların yol açtığı kronik otitis medianın akut fazında, kronik pürülan otitis media ve akut bakteriyel otitis eksterna tedavisinde topikal olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Siprofloksasine veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca diğer kinolonlara hipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sistemik kinolon kullanımına bağlı nadir olarak ilk dozdan sonra fatal hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Ancak lokal kullanımda sistemik emilimi çok düşük olduğundan bu tür bir reaksiyon oluşması genellikle beklenmez. Diğer tüm antibiyotik preparatlarında olduğu gibi uzun süreli kullanım, mantarlar gibi duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Süperenfeksiyon gelişmesi halinde uygun tedaviye başlanmalıdır. Ciltte döküntü veya diğer hipersensitivite reaksiyonları görüldüğünde siprofloksasin tedavisi kesilmelidir. Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışmalar yoktur. Ancak beklenen yarar olası zarardan daha fazla ise gebelerde kullanılabilir. anne sütüne geçip geçmediği konusunda bilinen bir çalışma henüz yoktur. Ancak sistemik olarak kullanılan siprofloksasinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Gerektiğinde takip edilerek süt verenlerde kullanılabilir. 1 yaş altındaki çocuklarda kullanımına ait henüz güvenilirliği ve etkinliği tespit edilmemiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bazı kinolonların sistemik yoldan uygulanması teofilinin plazma konsantrasyonunu yükseltir, kafein metabolizması ile etkileşir, oral antikoagülanların ve varfarinin etkisini arttırır, siklosporin alan hastalarda geçici olarak serum kreatinin yükselmesine neden olur.