1ilaç

İNFLACORT İnhaler

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid

 

Piyasa Şekilleri:

50 mcg/doz: 200 doz'luk
200 mcg/doz: 200 doz'luk

aerosol tüpü ve inhalasyon cihazı içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde: Astımlı hastalarda, daha önceki tedavilerine bağlı olarak önerilen dozlar; sadece bronkodilatatör kullananlarda günde 2 kez 200-400 mcg, inhale kortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 200-400 mcg, oral kortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 400-800 mcg'dır. Oral kortikosteroidlerle astım kontrolü yapılan hastalarda oral budesonide geçilecekse, budesonid inhaler 1 hafta oral kortikosteroidlerle birlikte kullanılmalıdır. Sonra hasta astım semptomları açısından izlenirken oral ajanın dozu yavaşça azaltılabilir. Çocuklarda: 6 yaşında ve daha büyük çocuklarda astım tedavisi için önerilen dozlar; sadece bronkodilatatörler kullananlarda günde 2 kez 200 mcg, inhale kortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 200 mcg, oral kortikosteroid kullananlarda günde 2 kez 200 mcg. 12 yaşın altındaki çocuklara günlük doz 400 mcg/m2/gün olarak da önerilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Altta yatan solunum yolları enflamasyonunun kontrolü için idame tedavisinde glukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet ve aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken birincil tedavi de değildir. Solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz hastalarını tedavi ederken fungal enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Astımın akut nöbet durumunda budesonid dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroid ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye gereksinim duyulabilir. İnhale edilen budesonid adrenokortikal fonksiyonu çoğunlukla etkilemez. Maksimum günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir. Steroid kullanmayan hastalarda, terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı müküs sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir. Steroid kullanan hastalarda, oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir. Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında sistemik kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye edilir. Baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjiler lokal antihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Boğazda hafif irritasyon ve orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir. Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer oluşursa budesonid tedavisi bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir. Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.