1ilaç

İNFLACORT Aqua Nazal İnhalasyon Spreyi

BİLİM 

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid 100 mcg/püskürtme

 

Piyasa Şekilleri:

200 dozluk 10 ml'lik özel ambalaj

 

 

Kullanım Şekli:

Özellikle her pediyatrik hasta mevcut semptomları etkin şekilde kontrol edecek en düşük dozla tedavi edilmeye başlanmalıdır. Rinit: 6 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde günlük doz 200 veya 400 mcg'dır. Bu doz sabah ve akşam her iki burun deliğine 1 puf veya sadece sabahları her iki burun deliğine 2 puf şeklinde uygulanabilir. Maksimum klinik etki genellikle 3-7. günde elde edilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, idame dozu semptomların kontrol altında tutulmasına yetecek en düşük doza kadar azaltılmalıdır. Eğer 3 hafta içinde hastalarda düzelme görülmezse budesonid uygulaması durdurulmalıdır. Nazal poliplerin tedavisi ve önlenmesi: Önerilen günlük doz 400 mcg'dır. 400 mcg günde tek doz veya 200 mcg günde iki kez uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimsel allerjik rinit, sürekli (perinneal) allerjik rinit, vazomotor rinitte endikedir. Polipektomi sonrasında nazal poliplerden korunmada kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Budenosid hızlı düzelme sağlayan bir ajan değildir. Tam etkinin ortaya çıkması için genellikle birkaç gün gerekir. Burunda mikotik enfeksiyon ve herpes gibi virüs enfeksiyonları olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Henüz yeterli deneyim olmadığından budenozidin çocuklarda uzun süreli kullanımı önerilmez. Daha önce sistemik steroidlerle tedavi edilen hastalarda, tek başına lokal kortikosteroid tedavisi uygulanırken, hipotalamik-hipofizer-sürrenal eksen işlevi yeniden normale dönünceye kadar ihtiyatlı olunmalıdır. Mevsimlere bağlı rinitin tedavisi, mümkünse allerjenlere kalınmasından önce başlanmalıdır. Allerjinin neden olduğu göz semptomlarına karşı bazan ek tedavi gerekebilir. Sürekli uzun dönemli tedavide burun mukozası, örneğin 6 ayda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir. Zorunlu nedenler olmadıkça gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Gebe hayvanlarda budenozid kullanımı fetüsün gelişmesinde anormalliklere neden olmaktadır. Sözkonusu bulgunun insandaki geçerliliği henüz bilinmemektedir. Budenosidin anne sütüne geçişiyle ilgili henüz bir bilgi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak ilacın hemen kullanımından sonra hapşırma nöbetleri görülebilir. Hafif kanlı sekresyon meydana gelebilir.