1ilaç

CEFTİNEX Oral Süspansiyon

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Sefdinir 125 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 14 mg/kg olup, maksimum doz 600 mg/gün'dür. Günde tek doz 10 gün uygulama, BID uygulama ile eşit etkinliktedir. Deri enfeksiyonlarında, tek doz uygulama çalışılmadığından, Ceftinex oral süspansiyon bu enfeksiyonda günde iki kez uygulanmalıdır. Ceftinex oral süspansiyon yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir. 6 ay-12 yaş pediyatrik hastalar için doz: Akut Bakteriyal Otitis Media: 7 mg/kg, 12 saat ara ile 5-10 gün veya 14 mg/kg günde tek doz 10 gün. Akut Maksiler Sinüzit: 7 mg/kg 12 saat ara ile veya 14 mg/kg günde tek doz 10 gün. Farenjit/Tonsillit: 7 mg/kg 12 saat ara ile 5-10 gün veya 14 mg/kg günde tek doz 10 gün. Komplike olmamış deri enfeksiyonları: 7 mg/kg 12 saat ara ile 10 gün. Pediyatrik doz (125 mg/5 ml): 9 kg, 2.5 ml 12 saat ara ile veya 5 ml günde tek doz; 18 kg, 5 ml 12 saat ara ile veya 10 ml günde tek doz; 27 kg, 7.5 ml 12 saat ara ile veya 15 ml günde tek doz; 36 kg, 10 ml 12 saat ara ile veya 20 ml günde tek doz; >43 kg 12 ml 12 saat ara ile veya 24 ml günde tek doz; 43 kg ve üzerindeki çocuklar maksimum günlük doz olan 600 mg'ı alabilirler. Kreatinin klirensi <30 ml/dakika olan hastalarda 300 mg/gün uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Akut bakteriyal otitis media, akut maksiller sinüzit, akut bakteriyel rhinosinüzit, farenjit/Tonsillit ve komplikasyonsuz deri enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sefdinir, sefalosporin grubu ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sefdinir ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Sefdinir de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlarla psödomembranöz kolit gelişimi bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel tedavi sonrası gelişen diyare olgularında dikkatli olunmalıdır. Antibakteriyel ilaçlarla tedavi barsağın normal florasını değiştirir. Psödomembranöz kolit tanısından sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzamış tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir. Tedavi sırasında süper enfeksiyon oluşursa, uygun alternatif tedavi verilmelidir. Kolit öyküsü olan kişilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dk) sefdinir için doz ayarlaması yapılmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Hamile kadınlarda, mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Sefdinir kullanımıyla ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, vajinal moniliyasis, bulantı, başağrısı, abdominal ağrı ve vajinit en sık bildirilen yan etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alüminyum ve magnezyum içeren antasidlerle beraber kullanıldığında, sefdinir antasidlerin alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır. Böbreklerden elimine edilen ilaçlarda olduğu gibi probenesid, sefdinirin de böbrekten atılımını inhibe eder. Sefdinir tedavisi sırasında demir içeren preparatların da kullanıldığı durumlarda; sefdinir bu ilaçların alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.