1ilaç

VENTOFOR İnhaler Kapsül

BİLİM 

 

 

Etken Madde(ler):

Formoterol fumarat 12 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

60 inhaler kapsül ve 1 inhaler, 30 inhaler kapsül ve 1 inhaler içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İdame tedavisi: Yetişkinler: Günde iki kez 1-2 kapsül (12-24 mcg), sabah ve akşam. 5 yaşından büyük çocuklar: Günde iki kez 1 kapsül (12 mcg), sabah ve akşam. Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için hergün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara gereksinim duyulursa doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir. Bu durumun hastalığın ağırlaştığına dair bir belirti olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Egzersizden veya bilinen kaçınılmaz bir alerjen ile temastan önce: Yetişkinler söz konusu durumdan 15 dakika önce: 1 kapsül (12 mcg) (ciddi astım hastalarında 2 kapsül gerekebilir.). 5 yaşından büyük çocuklarda söz konusu durumdan 15 dakika önce: 1 kapsül (12 mcg). 5 yaşın altındaki çocuklarda Ventofor kullanılması önerilmez. Kapsüllerin kesinlikle ağız içine alınarak yutulmaması ve kesinlikle inhaler içine yerleştirildikten sonra soluk alma yoluyla kullanılması gerektiği konusunda hasta bilgilendirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Beta2 agonistidir. Hava yollarında, bronşiyal astım ve kronik bronşit gibi, amfizemli veya amfizemsiz, reversibl obstrüktif hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Formoterole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Genellikle, bir Beta2-agonistiyle düzenli tedaviye ihtiyacı olan hastalara, aynı zamanda inhalasyon yoluyla bir antienflamatuvar (örn. kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat) veya oral kortikosteroidler de düzenli ve yeterli dozlarda verilmelidir. Formoterol verilmek istendiğinde hastalar, aldıkları antienflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidir. Hastalara, formoterol almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile, antienflamatuvar tedaviye, değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir. Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolü için formoterol dozlarını artırmak gereği, hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve astım tedavisinin yeniden değerlendirilmesi gerekir. İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece AV blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon, idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT entervalinde bilinen veya şüphelenilen uzama (Qtc >0.44 saniye) durumlarının varlığında formoterol kullanan hastalarda özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetim gereklidir. Beta2 uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda formoterol tedavisi başlatıldığında ek kan glikoz kontrolleri önerilir. Beta2 agonistiyle tedavi sonucunda ciddi hipokalemi oluşabilir. Hipoksi ve birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir dikkat önerilir. Böyle durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi önerilir. Paradoksikal bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır. Böyle bir durum görüldüğünde, tedavi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır. Formoterolün gebelik ve emzirme dönemlerinde güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Daha güvenilir bir alternatif olduğunda gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer Beta2 adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de, uterus düz kası üzerine gevşetici etkisi nedeniyle, doğuma engel olabilir. Formoterolün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Sıçanların sütünde bulunmuştur. Formoterol kullanan anneler emzirmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazen tremor, palpitasyonlar, baş ağrısı; ender olarak kas krampları, kas ağrısı, taşikardi, ajitasyon, sersemlik, anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk, bronkospazmda şiddetlenme, orofaringeal irritasyon; çok ender olarak prüritus, konjunktiva irritasyonu ve göz kapağı ödemi, tat alma bozukluğu, egzantem, bulantı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kinidin, dizopiramid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT entervalinin uzaması ve artmış ventriküler aritmi riskiyle ilişkili olabilir. Diğer sempatomimetiklerin birlikte verilmesi, formoterolün istenmeyen etkilerini güçlendirebilir. MAO inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlarla tedavi edilmekte olan hastalara formoterol dikkatle verilmelidir, çünkü Beta2 adrenerjik uyarıcılarının kardiyovasküler sistem üzerine etkileri güçlenebilir. Ksantin türevleri, steroidler veya diüretiklerle birlikte tedavi Beta2 agonistlerin olası hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi dijitalle tedavi edilen hastalarda kardiyak aritmilere duyarlılığı artırabilir. Beta adrenerjik blokerler formoterolün etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu yüzden formoterol zorunlu olmadıkça Beta adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile birlikte verilmemelidir.