1ilaç

ULCOREKS Enterik Tablet

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 enterik tablet
28 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Gastrik, duodenal ülser ve reflü özofajit tedavisinde önerilen doz günde 1 kez Ulcoreks 40 mg Enterik tablettir. Duodenal ülserler genelde iki haftada iyileşir. Gerekirse tedavi iki hafta daha uzatılabilir. Gastrik ülser ve reflü özofajit genelde dört haftada iyileşir. Gerekirse tedavi dört hafta daha uzatılabilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine tedaviuygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için: 2x1 Ulcoreks 40 mg Enterik Kaplı Tablet+2x1 1000 mg amoksisilin+2x1 500 mg klaritromisin veya 2x1 adet Ulcoreks 40 mg Enterik Kaplı Tablet+2x1 500 mg metronidazol+2x1 500 mg klaritromisin veya 2x1 adet Ulcoreks 40 mg Enterik Kaplı Tablet+2x1 1000 mg amoksisilin+2x1 500 mg metronidazol önerilir. Kombine tedavi hekimin önerisine göre 7-14 gün sürdürülmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.