1ilaç

BEKLAZON Krem

BİLİM

 

 

Etken Madde(ler):

Beklometazon dipropionat 0.025 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Hasta alan üstüne ince bir tabaka şeklinde yaygın olarak sürülür ve iyice ovulur. Başlangıçta, müstahzar günde 2 defa kullanılır. Daha sonra lezyon iyileşmeye yönelince uygulama daha geniş aralıklarla yapılır ve tedavi tüm olarak kesilir. Ciltte lokal bir enfeksiyon gelişirse kapalı tedaviye son verilmeli ve uygun antimikrobiyal tedaviye geçilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Psöriazis, (yaygın plak psöriazisi hariç) çeşitli kontakt dermatitler, her çeşit ekzematöz lezyonlar, seboreik dermatitis, ilaç erüpsiyonları, çocuk ekzemaları, ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı dermatitisler, nörodermatozlar, liken ruber planus, ürtiker, intertrigo, lupus eritematozusda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ürünün içeriğindeki maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Rozasea, akne vulgaris ve perioral dermatitde uygulama yapılmamalıdır. Herpes simpleks ve su çiçeği gibi primer kutanöz viral enfeksiyonlarda, kandidiyazis ve tinea gibi mantar enfeksiyonlarında, impetigo gibi bakteriyel enfeksiyonlarda ve mayaların neden olduğu primer ya da sekonder enfeksiyonlarda kontrendikedir. Varikoz ülserler ve diğer staz ülserlerinde, perianal ve genital kaşıntıda ve 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Göze uygulanmamalıdır.

 

Uyarılar:

Pomad formları kuru, likenifiye ve kronik lezyonlar ve kapalı tedavilerde; krem formları sızıntılı lezyonlarda; losyon formları da derinin nemli olduğu alanlarda ve kıllı bölgelerde kullanılır. Bazı dirençli lezyonlarda, lezyon geçirgen olmayan bir materyal ile örtülerek etki artırılabilir. Diz ve dirsek gibi kesimlerde yer alan hipertrofik liken planus, kronik diskoid lupus eritematozus ve psöriazis gibi hastalıklarda kapatma tedavisi yararlıdır. Çok güçlü kortikosteroid preparatları ile yapılan uzun süreli ve yoğun tedaviler, özellikle kapalı tedavi uygulandığında veya cilt kıvrımları da dahil olduğunda, ciltte incelme, stria ve yüzeysel damarlarda genişleme gibi lokal atrofik değişikliklere neden olabilir. Yüz bölgesinde atrofik değişikliklerin ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Psöriazis, diskoid lupus eritematozus ve şiddetli egzema gibi hastalıkların tedavisinde bu nokta akılda tutulmalıdır. Eğer göz kapağına uygulama yapılırsa; glokoma neden olabileceğinden, etken maddenin gözle temas etmediğinden emin olmak gereklidir. Diğer topikal kortikosteroidlerle olduğu gibi, yüksek miktarda ve uzun süre kullanım ya da geniş alanlara yapılan uygulamalar, sistemik emilim nedeniyle yan etkilere neden olabilir. Bu durum özellikle bebek ve çocuklarda ve kapalı tedavi sırasında ortaya çıkma eğilimindedir. Bebeklerde çocuk bezi kapalı tedavi etkisi yapabilir. Uzun süre kullanım sırasında deriden ilaç emilimi söz konusu olabileceğinden, 15 günden fazla kullanılmamalıdır. Çocuklarda ve yüze yapılan uygulamalarda tedavi 5 günden uzun sürmemeli ve kapatma tedavisi uygulanmamalıdır. Kortikosteroidlerle tedavi sırasında gelişen enfeksiyonlar için uygun antibiyoterapiye başlanmalıdır. Enfeksiyonda yayılma gözlenirse, kortikosteroid tedavisi sonlandırılmalı ve sistemik antibiyoterapiye başlanmalıdır. Diabetes mellitus, peptik ülser, osteoporoz, psikoz eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği veya hipertansiyonu olan yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İnsanda hamilelikte kullanım emniyeti hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Yapılan hayvan deneylerinde topikal uygulanan kortikosteroidlerin yarık damak ve intra-uterin gelişme geriliği gibi fetal gelişim bozukluklarına neden olabildiği gösterilmiştir. Bu nedenle hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Süt veren anneler tarafından ise dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle göğüs bölgesine uygulanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Topikal kortikosteroid kullanımıyla pigmentasyon bozuklukları ve hipertrikoz bildirilmiştir. Uygulama yerinde yanma, irritasyon, kuruluk, deri atrofisi, stria ve miliaria görülebilir. Nadir olarak, psöriazisde kortikosteroidlerle tedavinin (veya tedaviden sonra kortikosteroidin kesilmesinin) hastalığın püstüler formunun gelişimini harekete geçirdiği düşünülmektedir. Eğer aşırı duyarlılık semptomları ortaya çıkarsa, uygulamaya son verilmelidir. Semptomlarda şiddetlenme gözlenebilir.