1ilaç

CETRİMİDE Konsantre Solüsyon

BİKAR 

 

Etken Madde(ler):

Setrimid (Setiltrimetil amonyum bromür) 15 %, Klorheksidin glukonat 1.5 %

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml, 500 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

10 ml solüsyon deiyonize su ile 1000 ml'ye tamamlanır; yara ve yanıkların temizliği ve antisepsisi, obstetri, jinekolojide (doğum öncesi ve sonrası) ve ürolojide dezenfektan olarak, hastane eşya, alet ve donanımının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, metal aletlerin dezenfeksiyonu, termometre ve steril aletlerin saklanması, vücudun kötü kokular (koltukaltı, ayak gibi) koku giderici olarak (pamuk veya gazlı bez ile silinir), antiseboreik şampuan etkisinden dolayı kepeklerin giderilmesinde kullanılır. 35 ml solüsyon deiyonize su ile 1000 ml'ye tamamlanır; daha güçlü deterjan, dezenfektan etkisinin gerektiği hallerde, yara ve yanıklarda, kirli aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 1/30 luk %70 alkol çözeltisi; 35 ml. Cetrimide solüsyonuna 225 ml deiyonize su ilave edilir, %95'lik alkol ile 1000 ml'ye tamamlanır; ameliyat öncesi hızlı deri antisepsisinde, temiz aletlerin acil dezenfeksiyonunda (2 dakika süre ile bırakılarak) kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Genel antiseptik amaçlara yönelik temizleyici olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Klorheksidin veya setrimide aşırı duyarlılık göstermiş olan hastalarda kontrendikedir, ancak bu tür reaksiyonlara yok denecek kadar az rastlanmaktadır.

 

Uyarılar:

Haricen kullanılır, kullanmadan önce sulandırılmalıdır. Beyin, meninksler ve orta kulakla temas ettirilmemelidir. Vücut boşluklarında ve lavman olarak kullanılmamalıdır. Gözler ve mukoz membranlar için irritandır. Yara, yanık ve bütünlüğü bozulmuş deri üzerine uygulanan solüsyonlar steril olmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak iritatif deri reaksiyonları ve nadiren hipersensitivite rapor edilmiştir.