1ilaç

VIRUPOS Göz Merhemi

BİEM

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Herpes Simpleks > Asiklovir

 

 

Etken Madde(ler):

Asiklovir 30 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

4.5 g'lık alüminyum tüp

 

Kullanım Şekli:

Göz merheminin yaklaşık 1 cm'lik şeridi (yaklaşık 31 mg'ı) konjunktival kese içine doğru, günde 5 kez uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Asiklovir, Herpes simpleks tip 1ve 2 ile Varicella zoster virüslerine karşı in vitro çok aktif olan bir antiviral ajandır. Herpes simpleks keratiti tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Asiklovire duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastalar, asiklovir uygulamasından hemen sonra geçici, hafif bir batma olabileceği konusunda uyarılmalıdır. Oftalmik müstahzarın göz, ağız, genital organ mukozalarına uygulanması uygun değildir. Uluslararası kabul gören standart testlerde asiklovirin sistemik uygulanması tavşanlarda, sıçanlarda veya farelerde embriyotoksik ve teratojenik etkiler oluşturmamıştır. Sıçanlarda, standart olmayan bir testte fetal anomaliler gözlenmiştir ancak bu durum sadece annede zehirlenmeye yol açacak kadar yüksek subkutan dozların ardından ortaya çıkmıştır. Bu bulguların klinikle bağlantısı şüphelidir. İnsanda gebelikle ilgili deneyimler sınırlı olduğundan asiklovir göz müstahzarlarının gebelikte kullanımı ancak potansiyel yararların bilinmeyen olası risklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir. İnsanlarla ilgili olarak elde edilen sınırlı veriler, sistemik olarak alındığı zaman ilacın anne sütüne geçtiğini göstermektedir.

 

Yan Etkileri:

Hastaların küçük bir oranında asiklovirin uygulanmasından hemen sonra geçici hafif bir batma meydana gelebilir. Yüzeysel lekeli keratopati kaydedilmiştir. Bu, tedavinin erken bitirilmesini gerektirmemiş ve görünür hiçbir arıza bırakmadan iyileşmiştir. Ayrıca lokal irritasyon, blefarit ve konjunktivit gibi enflamasyon kaydedilmiştir.