1ilaç

KOATE-DVI IV Flakon

BİEM

 

 

Etken Madde(ler):

Faktör VIII

 

Piyasa Şekilleri:

250 IU: 1 i.v. flakon
500 IU: 1 i.v. flakon
1000 IU: 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Her Koate-DVI şişesinde, üzerindeki etikette belirtilen IU’de antihemofilik faktör içeriği mevcuttur. Karışım oluşturulmuş ürün ya enjektörle i.v. direkt enjeksiyon veyahut da damla infüzyon olarak verilmelidir. Ürün hazırlandıktan sonra 3 saat içerisinde kullanılmalıdır. Dozunun; hastanın ihtiyaçları, eksikliğin ve hemorajın şiddeti, inhibitörlerin varlığı ve istenilen faktör seviyesi göz önüne alınarak kişiye özgü olarak hesaplanması gerekmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Hemofili A hastaları (konjenital Faktör VIII yetmezliği), edinilmiş Faktör VIII yetmezliği ve Faktör VIII'e karşı antikor gelişmiş hemofili hastalarının tedavisinde ve bu nedenlere bağlı kanamaların profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içinde bulunan maddelere karşı allerjisi olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Uyarılar:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde, enjeksiyon/enfüzyon derhal durdurulmalıdır. Şok tedavisinin mevcut spesifik kurallarına uyulmalıdır. Faktör VIII konsantratının tekrarlayan tedavi uygulamalarından sonra plazmadaki inhibitör düzeyi tayin edilmelidir. Gebelikte kullanımının emniyeti bu güne kadar kontrollü klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Bu bakımdan, Faktör VIII gebelik ve emzirme dönemlerinde kesin gereksinim olduğu taktirde kullanılabilir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar çok seyrek gözlenmiştir. Nadir vakalarda vücut ısısında artış görülmüştür. Faktör VIII'e karşı antikorlar gelişebilir. İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ilaçlar uygulanırken enfeksiyöz ajanların geçişine bağlı enfeksiyon hastalıkları olasılığı tamamen devre dışı bırakılamamaktadır. Buna bugüne kadar bilinmeyen patojenler de dahildir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Geçimsizlik: Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Faktör VIII'in bazı enfüzyon ekipmanlarının iç yüzeyleri üzerine adsorpsiyonuna bağlı olarak tedavinin başarısız olması mümkün olabildiğinden, sadece onaylanmış enjeksiyon/enfüzyon kitleri kullanılabilir.