1ilaç

SANTAFER Ampul

BERKSAM 

 

 

Etken Madde(ler):

Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul

 

Kullanım Şekli:

Yalnız kas içine ve derin olarak uygulanır. İlacın verilmesinden önce damara girilmediğinden emin olunmalıdır. Yetişkinler için günlük doz, 1 ampuldür (100 mg). Çocuklarda yaşa ve kiloya göre daha düşük dozlar önerilir. Parenteral demir tedavisinin süresi, hemoglobin düzeylerinin izlenmesiyle belirlenir ve gerekirse oral tedaviye geçilir. Günlük maksimum dozlar 5 kg vücut ağırlığına kadar olan çocuklar: Günde 1/4 ampul (0,5 ml, 25 mg elementer demir). 5-10 kg arası çocuklar: Günde 1/2 ampul (1 ml, 50 mg elementer demir). Yetişkinler: Günde 2 ampul (4 ml, 200 mg elementer demir). Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır. Uygulama öncesi duyarlılığın bir test dozuyla (0.5 ml i.m.) araştırılması gerekir. Oluşabilecek bir reaksiyona karşı epinefrin ve glukokortikoidler hazır bulundurulmalıdır. Özellikle allerjiye eğilimli hastalarda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenlerle bir inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Parenteral formların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazan steril abseler oluşabilir. Oral formların uygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İki değerlikli demir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin gibi) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildiren klinik araştırmalar vardır.