1ilaç

İBURAMİN Cold Şurup

BERKO

 

 

Etken Madde(ler):

İbuprofen 100 mg/5 ml, Klorfeniramin maleat 1 mg/5 ml, Psödoefedrin HCl 15 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik cam şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Ateş <=39 derece ise: 6-11 ay 1/4, 12-23 ay 1/2, 2-3 yaş 3/4, 4-5 yaş 1, 6-8 yaş 1+1/4, 9-10 yaş 1+1/2, 11-12 yaş 2 ölçek. Ateş >39°C ise: 6-11 ay 1/2, 12-23 ay 1, 2-3 yaş 1+1/2, 4-5 yaş 2, 6-8 yaş 2+1/2, 9-10 yaş 3, 11-12 yaş 4 ölçek kullanılır. 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3-4 kez 1-2 ölçek. Ağrı tedavisi: 6 ay-12 yaş arası çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisi için 6-8 saatte bir 10 mg/kg dozunda kullanılır. Juvenil artrit tedavisi: Günlük doz 40 mg/kg dır ve 3-4 eşit kısıma bölünerek uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Üst solunum yolları (tonsillit, farenjit, larenjit), sinüsitis ile birlikte olan yüksek ateş ve nazal konjesyonun tedavisinde, alt solunum yolları ile birlikte olan yüksek ateş tedavisinde, ayrıca diğer baş, diş ağrıları, yumuşak doku yaralanmalarında, eklem ve kas burkulma ağrılarında kullanılır. Genel soğuk algınlığı, ateş, vücut kırıklığı ve ağrılarını içeren semptomların giderilmesi amacı ile kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İbuprofene karşı hipersensitivite gösteren hastalarda aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara bağlı nazal polipozis, anjiyoödem ve bronkospazm geliştiği bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. 7 günden uzun süreli soğuk algınlığında veya 3 günden uzun süren ateşli durumda alınmaz. Hamilelikte ve süt veren annelerde, karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Bulanık görme, görme azalışı veya renk ayırımında güçlük gibi durumlarda kullanımının kesilmesi gerekir. Sıvı retensiyonu ve ödem yapabileceğinden dolayı kalp dekompenzasyonu veya ileri derecede hipertansiyonu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon testlerinde (SGOT, SGPT) önemsiz artışlara yol açabilir. Cross reaksiyon oluşabilir. Diyabeti, tiroid hastalığı, kalp hastalığı veya hipertansiyonu ve prostat glandı büyüklüğüne bağlı idrar zorluğu olan hastalar kullanmamalıdır. Yüksek dozlarda alındığında sinirlilik hali, uyku ve nadiren baygınlık hali oluşabilir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebeler üzerindeki etkisi konusunda bilgi bulunmadığı için yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmasına karar verilmelidir. anne sütüne az miktarda geçer. Hastalar kendilerini ilaca cevap verme düzeylerini tayin edebilecek hale gelene kadar araba kullanmamalı ve makine çalıştırmamalıdırlar.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında bazı hastalarda genel olarak ibuprofenin sebep olduğu sersemlik, sinirlilik, kaşıntı, deri döküntüsü, iştah azalması, görme bozuklukları, ödem, sıvı retansiyonu, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları, nötropeni, agranülositoz ve aplastik anemi görülebildiği bildirilmiştir. Klorfeniramin maleatın sebep olduğu ürtiker, ilaç döküntüsü, anafilaktik şok, üşüme, fotosensitivite, aşırı terleme, ağız ve burun kuruluğu, bulanıklık, hipotansiyon, taşikardi, yorgunluk, uykusuzluk, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler oluşabilir. Psödoefedrinin sebep olduğu yan etkiler ise sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, solunum güçlüğü, baş dönmesi, korku, gerginlik gibi etkilerdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Trombosit kümeleşmesini inhibe edildiğinden pıhtılaşma bozukluğu bulunan veya antikoagülan tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer dekonjestan ürünler, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler, amfetamin benzeri psikostimülanlar ve MAO inhibitörleri ile birlikte kullanıldığı zaman hipertansif kriz görülebilir. Bazı antihipertansif ilaçların (betanidin, metildopa, guanetidin, alfa ve beta blokerler gibi) etkisi psödoefedrin ile azalabilir.  Psödoefedrin içeren ilaçlar MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalara verilmemelidir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniraminin sedatif etkilerini artırabilir.