1ilaç

TALCİD Çiğneme Tableti

BAYER 

 

Etken Madde(ler):

Hidrotalsit 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 çiğneme tabletilik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde yemeklerden yarım saat sonra, yatmadan önce veya şikayetler başladığında 1-2 tablet, 6-12 yaş arası çocuklara yetişkin dozunun yarısı önerilir. Tabletler yutulmadan önce tamamen çiğnenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Antasit olarak kullanılır. Hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (yanma, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülserleri, reflü, özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemegin, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır böbrek harabiyeti olanlarda yüksek dozajlı uzun süreli uygulamalar kaçınılmalıdır.

 

Uyarılar:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <30 ml/dak) serum magnezyum ve alüminyum düzeyleri düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve yüksek dozajlı uzun süreli uygulamalardan kaçınılmalıdır. Uzun süre kullanıldığında serum alüminyum düzeyi kontrol edilmeli ve 40 µg/ml'yi aşmamasına dikkat edilmelidir. Genellikle bir antasit aldıktan sonraki 1-2 saat içerisinde başka bir ilaç alınmaması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren yüksek dozlarda hafif bulantı ve gaitada yumuşama görülebilir. Önerilen dozlarda genellikle bu yan etkiler görülmez ve ilaç alımı kesildiğinde kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tetrasiklin, demir preparatları, digoksin, simetidin, kenodesoksikolik asit ve kümarin türevleri gibi ilaçların absorbsiyonunu etkileyeceğinden bu ilaçlarla birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçlar ise 1-2 saat önce veya sonra alınmalıdır.