1ilaç

NİMOTOP İnfüzyon Solüsyonu

BAYER  

 

 

Etken Madde(ler):

Nimodipin 10 mg/50 ml

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Sürekli intravenöz infüzyon: Tedaviye, 1 mg/saat ile başlanır (yaklaşık 15 mcg/kg/saat) ve iki saat devam edilir. İyi tolere edilirse, özellikle kan basıncında belirgin bir düşme olmazsa, bu doz 2. saatten sonra 2 mg/saat dozuna (yaklaşık 30 mcg/kg/saat) çıkartılır. 70 kg'ın çok altında vücut ağırlığı olan veya kan basıncı labil hastalarda tedaviye 0.5 mg/saat nimodipin dozu ile başlanmalıdır. İntolerans belirtileri görüldüğü takdirde, doz azaltılmalıdır. Karaciğer fonksiyonları ciddi olarak bozulmuş, hastalarda, özellikle sirozda, biyoyararlanım artabilir ve yan etkiler (örn. kan basıncı azalması) belirginleşebilir.

 

 

Endikasyonları:

Serebral vazodilatör ve antiiskemik etkilidir. Serebrovasküler kaynaklı iskemik nörolojik yetmezliklerin önlenmesinde özellikle subaraknoid kanama sonrasında serebral vazospazma bağlı nörolojik yetersizliklerin önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelikte kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Renal ve hepatik yetmezliklerde dikkatle kullanılmalıdır. Yaygın serebral ödem veya intrakraniyal basınç artışında dikkatle kullanılmalıdır. Kesin gerekli görülmedikçe alkolizm, epilepsi ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Hipotansiyon, baş ağrısı, aritmi, karaciğer fonksiyon testlerinin artışı, ekstrasistol, yüz kızarıklığı, flebit, bulantı ve halsizlik gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nifedipin, diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum antagonistleri, antihipertansifler, metildopa, beta reseptör blokerleri, aminoglikozitler, furosemid ve sefalosporin gibi nefrotoksiklerle birlikte kullanılmamalıdır.