1ilaç

İNCİDAL Draje

BAYER 

 

 

Etken Madde(ler):

Mebhidrolin napadisilat 76 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınan, erişkinlerde 3x1-2 draje; çocuklarda, iki yaşına kadar olanlarda 1-2 draje, 2-5 yaş arasında olanlarda 1-3 draje ve 5-10 yaş arasında olanlarda 2-4 drajedir.

 

 

Endikasyonları:

Kontakt dermatitler, endojen ekzemalar, ürtiker, kaşıntı, saman nezlesi, allerjik rinit, konjonktivit, gıda ve ilaçlardan ileri gelen allerjiler, soğuk ve sıcak allerjileri, böcek ısırmaları gibi allerjik durumlarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Mebhidroline aşırı duyarlılık, prostat hipertrofisi, dar-açılı glokomda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Küçük çocuklarda doz tavsiyelerine kesinlikle uyulmalıdır (santral stimülasyon oluşabilir). Diğer antihistaminikler gibi, taşıt ve makinaları kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyonları değiştirebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte kullanıldığında daha da şiddetlenebilir. Gebelikte ve süt veren annelerde ancak doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

 

Yan Etkileri:

Mide bulantısı, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar, ayrıca abdominal ağrı, baş dönmesi, titreme, iştahsızlık ve ağız kuruluğu gibi yan etkilere çok nadir olarak rastlanabilir. Bunlar son derece hafif olup, doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kendiliğinden tamamen ortadan kalkarlar. Çok özel vakalarda bilhassa deride, allerjik reaksiyonlar görülebilir. Nadir görülen diğer yan etkiler sedasyon ve dikkati toplayamamadır. Ateş, boğaz ağrısı, influenzal (gripal) semptomlar ve belirgin yorgunluk ortaya çıktığı taktirde, bunlar lökopeni, agranülositoz belirtileri olabilir. Bu vakalarda hematolojik kontroller zorunludur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarının (örn. sedatifler veya hipnotikler, psikotrop ilaçlar, narkotik analjezikler) etkilerini arttırabilir.