1ilaç

PRENT Tablet

BAYER 

 

Etken Madde(ler):

Asebutolol hidroklorür 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tabletlik blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Tedaviye günde 2x1 tabletle başlanır. Bu doz, genellikle sürekli tedavi dozu olarak yeterlidir. Yetmediği durumlarda angina pektoris ve kalp ritm bozukluklarında 3-4x1 tablete, istisnai olgularda da 4x1.5 tablete çıkılabilir. Hiperkinetik kalp sendromlarında kural olarak günde 2-3x1 tablet yeterlidir. Tabletler yemeklerden önce çiğnenmeden bir miktar su ile alınır.

 

 

Endikasyonları:

Kardiyoselektif Beta-bloker etkilidir. Kan basıncı yüksekliği, angina pektorisin erken tedavisi ve kronik koroner yetmezliğin uzun süreli tedavisi, hiperkinetik kalp sendromu, çeşitli nedenlerle meydana gelen uyarı bozukluklarında, özellikle ventriküler ve supraventriküler ekstrasistoller, atrium fibrilasyonu ve fletteri ve ayrıca stres sonucu sempatik duyarlığın önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kardiyojenik şok, II. ve III. derecedeki A-V blokları ve dekompanse kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

1. derece AV blok, kan basıncının 100/60 mmHg olduğu ve daha düşük bulunduğu olgular, bradikardiler, katekolamini etkileyen bazı maddelerle (örn. rezerpin) aynı zamanda verilmesi, metabolik asidozlu hastalar ve kalp yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Kalp yetmezliği mevcutsa, hastanın yeterli derecede dijitalize edilmesinde sonra asebutolol verilmelidir (gerekirse saluretik ile takviye edilir). Narkoz esnasında Beta-reseptör blokerlerle narkotiklerin kardiyak etkileri (negatif inotropi) özellikle göz önünde tutulmalıdır. Beta-blokerler ameliyatlardan önce bile mümkün olduğunca kesilmemelidir. Yorgunluk hallerinde ve özellikle ilaçla birlikte alkol alındığında hastaların reaksiyon yeteneği azalacağından taşıt kullanan hastalar uyarılmalıdır. Hayvan deneylerinde embriyotoksik ve teratojenik bir etki görülmemesine rağmen, gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bugüne kadar ağır denebilecek nitelikte bir yan etki bildirilmemiş olmasına rağmen, ara sıra kan basıncının düşmesi, bradikardi, gastrointestinal bozukluklar, depresyon halleri, yorgunluk ve bronkospazm gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İnsülin ve diğer antidiyabetik ajanların hipoglisemik etkileri hafifçe potansiyelize olabilir. Asebutololun negatif inotropik etkisi anestezi sırasında gözönünde tutulmalıdır. Asebutolol, bazı kalsiyum antagonistleri (örn. verapamil) veya diğer antiaritmik maddeler ile beraber ve hemen sonrasında verilmemelidir. Kardiyojenik şok riskinden ötürü, asebutolol tedavisi sırasında i.v. verapamil verilmemelidir. Birlikte kullanıldığında diğer antihipertansiflerin etkisinin potansiyelize olacağı unutulmamalıdır.