1ilaç

 RULİD Film Tablet

AVENTİS FARMA

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Makrolidler > Roksitromisin

 

 

Etken Madde(ler):

Roksitromisin

 

Piyasa Şekilleri:

150 mg: 10 film tablet
300 mg: 7 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz sabah ve akşamları olmak üzere yemeklerden önce alınan 150 mg'lık birer tablet veya günde bir kez tercihen sabah kahvaltıdan önce ve çiğnenmeden yeterli miktarda sıvıyla alınan 300 mg'lık 1 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Roksitromisine duyarlı organizmaların (genellikle duyarlı bakteriler: Streptocuccus spp, Streptococcus pneumoniae, Metisiline duyarlı stafilokoklar, Neisserie meningitidis, Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis, Corynebacterium diphteriae, Listeria monocytogenes, Closstridium, Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella multocida, Chlamydia trachomatis, psittaci ve pneumoniae, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Gardneralla vaginalis, Enterokoklar, Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes, Campylobacter jejuni ve coli, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus, Rhodococcus equi, Porphyromonas, Mobiluncus. Orta derecede duyarlı bakteriler: Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Ureaplasma urealyticum) neden olduğu kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları, solunum yollarının enfeksiyonları, genital organların enfeksiyonlaryla gonokoksik enfeksiyon dışında seksüel yoldan bulaşan enfeksiyonlar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlaryla ağız boşluğunun enfeksiyonlarında endikedir. Ayrıca hasta ile teması olan kimselerde meningokoksik menenjit profilaksisi için kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Makrolidlere aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Daha önce ilaç kullanılmış ve bu sırada hipersensitiviteye bağlı karaciğer fonksiyon bozukluğu oluştuysa kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Karaciğer yetmezliğinde roksitromisin uygulanması önerilmez. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa, karaciğer testleri düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve gerektiğinde uygulanacak doz azaltılmalıdır. Roksitromisinin böbrek yoluyla atılımı düşüktür. Bu nedenle böbrek yetmezliği olanlarda pozolojinin değiştirilmesine gerek yoktur. Yaşlı hastalarda yarılanma ömrü uzamıştır. Buna rağmen 12 saatlik aralıklarla 150 mg'lık dozlar birkaç defa uygulanıp iki doz arasında denge durumu sağlandığı zaman plazmadaki maksima konsantrasyonla eğri altındaki alan bakımından yaşlılarla gençler arasında bir fark görülmemektedir. Bu nedenle yaşlı kimselerde uygulanacak dozun azaltılmasına gerek yoktur. Roksitromisin anne sütüne geçtiği için, bebeğe olası risk dikkate alınarak gerekirse ya tedavi kesilmeli ya da emzirmeye son verilmelidir. Gebelikte yapılmış kontrollü çalışmalar yoktur. Hayvan deneylerinde, herhangi bir teratojenik etki saptanmamıştır. Bu tür araştırmalar, klinik çalışmaların eksik olduğu durumlarda, insanda da malformasyon riskinin olmadığı biçiminde yorumlanabilmektedir. Gebelerde yalnız çok gerekli durumlarda verilmeli ve hasta yakından izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Ciddi yan etkilere rastlanmamakla birlikte bazı hastalarda bulantı, kusma, mide ağrısı ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler, allerjik reaksiyonlar, SGOT ve SGPT gibi transaminazlarda geçici yükselmeler, ender olarak karaciğer yetmezliği ve kolestatik hepatit görülmüştür. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi roksitromisin de uzun süreli kullanıldığında ya da tedavi sık sık yenilendiğinde mantarlara ve dirençli bakterilere bağlı süperenfeksiyon gelişme olasılığı vardır. Böyle bir durumda tedaviye ara verilerek süperenfeksiyon için uygun önlemler alınmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Roksitromisin, diğer makrolidler gibi, ergotamin ve türevlerinin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte verildiğinde, teofilinin plazma düzeylerinde hafif bir artış olabilir. Erişkinlerde herhangi bir doz ayarlaması gerekmez, ancak güvenilirlik sınırı daha dar olduğu çocuklarda dikkatli olunması önerilir. Bromokriptin ile birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır. Kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında kolestatik hepatit riski artabilir. Roksitromisin biyotransformasyonunu engelleyerek siklosporinin birikmesine yol açabilir.