1ilaç

RILUTEK Film Tablet

AVENTİS FARMA

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Esansiyel Tremor > Riluzol

 

 

Etken Madde(ler):

Riluzol 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

56 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde ve yaşlılarda doz 100 mg’dır (12 saatte bir 50 mg). Riluzol tedavisi motor nöron hastalıkları konusunda sadece deneyimi olan uzman doktorlar tarafından başlatılmalıdır. Çocuklar, böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

 

 

Endikasyonları:

Riluzol amiyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalarında mekanik ventilasyon gerekli olana dek yaşamı uzatmak amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Riluzole veya tabletteki yardımcı maddelere karşı hipersensitivite hikayesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalıkları olan ya da transaminaz değerleri üst normal sınırın 3 katından fazla olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebe ve emziren hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Serum transaminazlar, ALT de dahil, riluzol tedavisi öncesi ve tedavi sırasında ölçülmelidir. ALT tedavinin ilk 3 ayında her ay, tedavinin  ilk yılının geri kalanında 3 ayda bir ve bundan sonra periyodik olarak ölçülmelidir. ALT düzeyleri artmış olan hastalarda ölçüm daha sık yapılmalıdır. Ateşli bir hastalıkta lökosit sayımı yapmalı ve nötropeni tespit edilirse riluzol kesilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Anafilaktoid reaksiyon, anjiyoödem,  ve pankreatit çok ender olarak bildirilmiştir. Faz III  çalışmasında riluzolun en sık karşılaşılan yan etkileri asteni, bulantı ve karaciğer fonksiyon testlerinin yükselmesi olarak saptanmıştır. Riluzol tedavisi alan hastalarda %11 oranında alanin-aminotransferaz (ALT) düzeyinin üst normal sınırın 3 katından daha fazla yükselmediği görülmüştür. ALT değerlerinin üst normal sınırın 5 katından fazla yükselmesi ise riluzol alan hastalarda % 3.8 oranında gözlenmiştir. Diğer yan etkiler; asteni, bulantı, başağrısı, karın ağrısı, ağrı, kusma, baş dönmesi, taşikardi, uyku hali, ağız çevresinde parestezidir. Hastalar, sersemlik ve  başdönmesi olabileceği konusunda uyarılmalı ve araç ve makina kullanmamaları önerilmelidir.