1ilaç

TRENTAL IV Ampul

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Pentoksifilin

 

Piyasa Şekilleri:

100 mg/5 ml: 5 ml'lik 5 i.v. ampul, 300 mg/15 ml: 15 ml'lik 5 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Biri sabah, diğeri akşamüstü olmak üzere 2 infüzyon yapılmalıdır; bunun için her defasında 200 mg pentoksifilin (5 ml'lik 2 ampul) veya 300 mg'lık pentoksifilin (15 ml'lik 1 ampul) örneğin 250 veya 500 ml infüzyon çözeltisine karıştırılır. Akşamüstü yapılan infüzyondan sonra, oral yoldan 2 tane 400 mg'lık draje uygulamasıyla tedavi tamamlanır. İki infüzyon arasındaki süre uzunsa, drajelerden biri yaklaşık olarak öğle vakti verilebilir. İyileşmenin başlamasından sonra tedaviye yalnızca oral yoldan devam edilir. Genel olarak, 24 saat içinde parenteral yoldan uygulanan Trental dozu, 1200 mg'ı geçmemelidir. Uygulanacak olan kişisel doz: 0.6 mg pentoksifilin/kg/saat. İnfüzyon çözeltisi olarak fizyolojik serum, %5 levüloz çözeltisi, glukoz çözeltisi veya olağan plazma sübstitüsyon çözeltileri kullanılabilir. 100 mg pentoksifilinin enfüzyon süresi en az 60 dakika; 300 mg için bu süre en az 180 dakikadır.

 

 

Endikasyonları:

Periferik arterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetik nedenlerden meydana gelen arteriyovenöz dolaşım bozuklukları (kesik topallama, istirahat ağrısı gibi) ve trofik bozukluklar (ulcus cruris ve gangren gibi). Serebral dolaşım bozuklukları (serebral sklerozun konsantrasyon güçlüğü, baş dönmesi, unutkanlık gibi sonuçları), iskemik ve post-apoplektik durumlar. Göz veya iç kulağa ait, dejeneratif vasküler süreç ve görme veya işitme bozukluklarıyla seyreden dolaşım bozukluklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pentoksifiline ve diğer metilksantinlere aşırı duyarlılığı olan hastalar, ağır hemorajiler (kanama riskini artırır), ağır retinal kanamalarda (kanama riskini artırır) kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Aritmiyi kötüleştirebileceğinden ağır kardiyak aritmisi olanlar; erken kardiyak aritmi ve kan basıncında düşmeye yol açabileceğinden, miyokard enfarktüsü; düşük tansiyon (tansiyon daha da düşebilir); ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar (kreatinin klirensi <10 ml/dk ise) (ilacın birikmesi ve advers etkilerin artması riski vardır); ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda, koagülasyon hastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğiliminin arttığı durumlar, kan basıncında düşme riski olan özel durumlarda (örn. ağır koroner kalp hastalığı veya beyine kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar) hastaların dikkatle takibi gerekir. Pentoksifilinin çocuklarda kullanımına ait deneyim yoktur. Gebelikte kullanımıyla ilgili deneyim de olmadığından, gebelik süresince kullanılmamalıdır. Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçer. Bu konuda da yeterli deneyim olmadığından, olası risk ve yararları dikkatlice saptanmadan pentoksifilin emziren kadınlara verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Özellikle yüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcak basması, midede ağırlık, dolgunluk hissi, bulantı, kusma veya ishal gibi gastrointestinal yakınmalar, nadiren taşikardi gibi kardiyak aritmiler olabilir. Kaşıntı, deride kızarma ve ürtiker nadiren gelişebilir. Çok nadir durumlarda, anjiyonörotik ödem, bronkospazm ve bazen dolaşım şokuna varabilen, ağır anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar olabilir. Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonların ilk semptomları görüldüğünde, pentoksifilin hemen kesilmelidir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ajitasyon ve uyku bozuklukları nadiren olabilir. Çok nadir durumlarda intrahepatik kolestaz ve transaminaz artışı olabilir. Nadiren anjinal ağrı, kan basıncının düşmesi ve özellikle kanama eğiliminin arttığı hastalarda kanamalar (örn. deri ve/veya mukozada, midede ve/veya barsaklarda) gelişebilir ve izole durumlarda trombositopeni görülebilir. Pentoksifilin uygulaması sırasında bazı advers etkiler (anafilaktik veya anafilaktoid şok) hayati tehlike taşıyabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kan basıncını düşürücü (ADE inhibitörleri vb.) ve kan basıncını düşürme potansiyeli taşıyan (nitratlar vb.) ilaçların etkisi pentoksifilin tedavisi sırasında artabilir. İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kan şekerini düşürücü etkisini artırarak hipoglisemi riskini artırabilir, dolayısıyla diabetes mellitus tedavisi gören kişiler dikkatlice izlenmelidir. Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımı teofilin düzeyini artırabilir. Bunun sonucu olarak, teofiline bağlı advers etkiler artabilir veya ağırlaşabilir.