1ilaç

SUPRECUR Nazal Sprey

AVENTİS FARMA

 

Etken Madde(ler):

Buserelin asetat 15 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik sulu çözelti içeren flakonlarda 1 adet dozaj pompası ile.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerden önce veya sonra her burun deliğine günde 3 kez 1 püskürtmedir (0.9 mg). Tedavi süresi 6 aydır.

 

 

Endikasyonları:

LH-RH analoğudur. Primer cerrahi müdahaleyi gerektirmiyorsa endometrioziste; ovülasyon indüksiyonuna hazırlıkta, gonadotropin uygulamasına yardımcı olarak hipofiz desensitizasyonunda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Busereline karşı aşırı duyarlılık durumunda ve klinik olarak değerlendirilmemiş vajinal kanamalarda kontrendikedir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır. Buserelin küçük miktarlarda anne sütüne geçer. Çocuk üzerinde olumsuz etkileri gözlenmemiş olmasına rağmen emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Kan basıncının artma riskinden ötürü hipertansif hastalarda, kan basıncı düzenli olarak izlenmelidir. Metabolik kontrolün bozulabileceği göz önünde tutulmalı ve diyabetik hastalarda, kan şekeri düzeyi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Depresyonun tekrarlaması veya kötüleşmesine neden olabileceğinden depresyon anamnezi olan hastalar dikkatle izlenmeli ve gerekliyse tedavi edilmelidir. Bazı advers etkiler (örn. baş dönmesi), konsantrasyon ve reaksiyon yeteneğini etkileyebileceğinden, araba veya makine kullanan hastalar uyarılmalıdır. Endometriozis tedavisi: Oral kontraseptif kullanımı, tedaviye başlamadan önce sonlandırılmalıdır. Güvenlik nedenleriyle, tedaviye başlanırken nonhormonal doğum kontrol yöntemleri kullanılmalıdır. Önceden oluşmuş bir gebeliği bertaraf etmek amacıyla, tedaviye menstrüasyonun 1. veya 2. günü başlanmalıdır. Herhangi bir gebelik şüphesi varsa, gebelik testi yapılmalıdır. Tedavinin sonraki aşamalarında, eğer önerilen doz düzenli olarak uygulanıyorsa gebelik oluşmaz. Buna karşın, tedavi birkaç gün bile atlanırsa ovülasyon ve gebelik meydana gelebilir. Gebelik oluştuysa, tedaviye hemen son verilmelidir. Kemik yoğunluğundaki azalma göz ardı edilemeyeceğinden, tedavi tekrarlanmadan önce, yarar ve risk oranları dikkatlice gözden geçirilmelidir. Ovülasyon indüksiyonuna yardımcı olarak kullanımı: Tedaviye başlamadan önce gebelik testi yapılmalıdır. İn vitro fertilizasyonda, ovülasyon indüksiyonu sıkı tıbbi denetim altında gerçekleştirilmelidir. Gonadotropinlerin buserelinle birlikte kullanımı, gonadotropinlerin yalnız kullanımından daha fazla ovaryum hiperstimülasyonu sendromu (OHSS) riski taşır. Bu sendromun olası klinik işaretleri şunları içerir: Karın ağrısı, karında gerginlik hissi, abdominal kuşağın artması, ovaryal kist oluşumu, bulantı, kusma, overlerin masif büyümesi, dispne, diyare, oligüri, hemokonsantrasyon, hiperkoagülopati. Overlerin pedikül torsiyonu ve rüptürü, akut abdomene varabilir. Ağır tromboembolik olaylar da olabilir. Ovaryum hiperstimülasyonu sendromu öldürücü olabilir. Etkilenen hastaların erken tanınabilmesi için, her stimülasyon siklusu dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Eğer gerekliyse hCG (human chorionic gonadotrophin) ile tedavinin kesilmesi gerekibilir. Ovülasyon indüksiyonu sıkı denetim altında gerçekleştirilmelidir. İn vitro fertilizasyon/embriyo transferi (IVF/ET) programları ve benzeri yardımlı reprodüksiyon uygulaması, kalıtımla ilgili riskler (örn. ektopik gebelik oluşumu, düşüklerin veya çoğul gebeliğin artışı gibi) taşır. Bu riskler ek tedavi olarak buserelinin kullanımında da vardır.

 

Yan Etkileri:

Buserelinle tedavinin temeli, estrojenlerin yapımının baskılanması esasına dayanmaktadır. Estrojen inhibisyonunun göstergesi olarak, çoğu hastada, genellikle tedavinin ilk haftalarında menstrüasyonu taklit eden bir uterin kanama olur. Nadir olgulardaysa tedavinin ileri aşamalarında da kanama görülebilir. Ayrıca sıcak basması, fazla terleme, vajinada kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel isteğin azalması ve birkaç aylık buserelin tedavisinden sonra kemik yoğunluğunun azalması gibi menopoz benzeri semptomlar olabilir. Açıkça hormon baskılanmasına bağlanamayan advers etkiler şunlar olabilir: Memelerde duyarlılıkla birlikte büyüklüğün azalması veya artması, tırnakların kırılması, akne, cilt kuruluğu, nadiren vajinal akıntı ve yüzde ve ekstremitelerde (kol ve bacaklarda) ödem olabilir. Ayrıca, laktasyon, midede veya alt batında ağrı,anormal hisler (özellikle kol ve bacaklarda), gözlerde kuruluk olabilir. Buserelin tedavisinin başlangıç döneminde ovaryal kistler görülebilir. Gonadotropinlerle kombine kullanımı daha yüksek ovaryum hiperstimülasyonu sendromu riski taşır ve ovülasyon indüksiyonu sonrası, karın ağrısı, bulantı ve kusma OHSS'nin göstergesi olabilir. Buserelin tedavisi sırasında saç ve vücut kıllarında artış veya azalma, hipertansif hastalarda kan basıncında artış ve deride kızarıklık, kaşıntı, deri döküntüleri ve dispneyle allerjik astım, nadir olgularda anafilaktik/anafilaktoid şoka varan aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Buserelinle tedavi boyunca, antidiyabetik ajanların etkisi azalabilir. Cinsiyet hormonlarıyla birlikte kullanımı sırasında, dozaj tedavinin başarısını etkilemeyeceğinden emin olunacak şekilde seçilmelidir.