1ilaç

BRİCANYL Tablet

AstraZeneca 

 

Etken Madde(ler):

Terbutalin sülfat 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: İlk 1-2 hafta içinde günde 3x2.5 mg önerilir. Doz, gerekiyorsa daha sonra günde 3x5 mg'a yükseltilebilir. Çocuklar: Günde 3x0.075 mg/kg.

 

 

Endikasyonları:

Bronkodilatör ve ekspektoran etkilidir. Trakea ve bronşların düz kaslarına ait Beta2 reseptörlerine selektif etki gösterir. Bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcı bir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm Beta2 agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda ve iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da ağır kalp yetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda dikkatli olunmalıdır. Beta2 agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıç döneminde kan şekeri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Beta2 agonist tedavisi, ağır hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi bu riski arttırabileceğinden, özellikle ağır akut astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir. Bu tür durumlarda, serum potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir. Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamışsa da, gebeliğin ilk üç ayında dikkatli olunması önerilir. Terbutalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Beta2 agonist tedavisi uygulanan annelerin prematür bebeklerinde geçici hipoglisemi görüldüğü bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilerin şiddeti, alınan doza ve uygulama yöntemine bağlıdır. Bugüne kadar bildirilmiş olan tremor, başağrısı, tonik kas krampları ve çarpıntı gibi yan etkilerin tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir. Bu etkilerin çoğu tedavinin ilk 1-2 haftası içinde kendiliğinden kaybolur. Ürtiker ve ekzantem görülebilir. Uyku bozuklukları ve ajitasyon, hiperaktivite gibi davranış bozuklukları gözlenmiştir. İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar nadiren bronkospazma yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta reseptör blokerleri (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayanlar, beta agonistlerin etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Hipokalemiye neden olabilir ve ksantin türevleri, steroidler ve diüretikler hipokalemiyi şiddetlendirebilir.