1ilaç

BRİCANYL İnhaler

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Terbutalin sülfat 250 mcg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

400 doz'luk aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Gerektiğinde 0.25-0.50 mg. Ağır durumlarda, tek doz halinde 1.5 mg (6 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 6 mg'ı aşmamalıdır. 5-12 yaşlarındaki çocuklar: Gerektiğinde 0.25-0.50 mg. Ağır durumlarda tek doz halinde 1 mg (4 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 4 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Bronkodilatör ve ekspektoran etkilidir. Trakea ve bronşların düz kaslarına ait Beta2 reseptörlerine selektif etki gösterir. Bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve bronş spazmının komplikasyon yapıcı bir etken olduğu diğer akciğer hastalıklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tüm Beta2 agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda ve iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da ağır kalp yetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda dikkatli olunmalıdır. Beta2 agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıç döneminde kan şekeri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Beta2 agonist tedavisi, ağır hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi bu riski arttırabileceğinden, özellikle ağır akut astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir. Bu tür durumlarda, serum potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir. Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamışsa da, gebeliğin ilk üç ayında dikkatli olunması önerilir. Terbutalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Beta2 agonist tedavisi uygulanan annelerin prematür bebeklerinde geçici hipoglisemi görüldüğü bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkilerin şiddeti, alınan doza ve uygulama yöntemine bağlıdır. Bugüne kadar bildirilmiş olan tremor, başağrısı, tonik kas krampları ve çarpıntı gibi yan etkilerin tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir. Bu etkilerin çoğu tedavinin ilk 1-2 haftası içinde kendiliğinden kaybolur. Ürtiker ve ekzantem görülebilir. Uyku bozuklukları ve ajitasyon, hiperaktivite gibi davranış bozuklukları gözlenmiştir. İnhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar nadiren bronkospazma yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Beta reseptör blokerleri (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayanlar, beta agonistlerin etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Hipokalemiye neden olabilir ve ksantin türevleri, steroidler ve diüretikler hipokalemiyi şiddetlendirebilir.