1ilaç

XYLOCAINE %2 Jel

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Lidokain HCl 2 %

 

Piyasa Şekilleri:

20 g'lık alüminyum tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

12 yaşın altındaki çocuklarda uygulanacak doz 6 mg/kg'ı aşmamalıdır. 24 saat içinde en fazla 4 kez uygulanmalıdır. Erişkin erkeklerde yüzeyel üretra anestezisi: Erkeklerde yeterli analjezi için 20 ml jel gerekir. Jel yavaşça hastada dolgunluk hissi oluşana kadar veya tübün yarısı boşalıncaya kadar uygulanmalıdır. Jelin kalan bölümü de uygulandıktan sonra koronaya bir kaç dakika için penil klemp konulmalıdır. Ultrasonografik inceleme veya sistoskopi gibi anestezinin özellikle önemli olduğu durumlarda yaklaşık 30-40 ml jel 3-4 kerede olmak üzere uygulanabilir ve enstrümantasyondan önce 10 dakika beklenmelidir. Mesaneye uygulanan jel bu bölgede yapılacak girişimler için de etkilidir. Erişkin kadınlarda yüzeyel üretra anestezisi: Bütün üretrayı dolduracak şekilde 5-10 ml gibi az miktarda uygulanır. Yeterli anestezi elde edebilmek için, ürolojik girişimden önce bir kaç dakika beklenmelidir. Endoskopi: Yeterli anestezi elde edebilmek için 10-20 ml uygulanması ve kullanılacak alete de bir miktar jel sürülmesi önerilmektedir. Diğer lidokain içeren preparatlarla kombine edildiğinde (örneğin bronkoskopi için), lidokainin toplam dozu 400 mg'ı aşmamalıdır. Endotrakeal entübasyonda kullanımı: Girişime başlanmadan önce tübün üzerine yaklaşık 5 ml jel sürülmelidir. İlacın tübün lümenine bulaşmamasına dikkat edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları; çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar; meme ucu anüs, dudak çatlakları ve ağrıları; endotrakeal entubasyon uygulamasında anestezik lübrikan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lidokain ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokainin sıçan ve tavşanlarda yapılan deneylerinde fetusa herhangi bir zararı olmadığı saptanmış olmasına rağmen kadınlarda fetus üzerine etkisi bilinmediğinden özellikle gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir. Lidokainin etkenlik ve güvenilirliği uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamasında bu noktaya dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Lidokainin topikal uygulamasıyla sistemik yan etkiler son derece enderdir. Ancak yüksek miktarlarda ve yaygın uygulamalarda hızlı absorpsiyona bağlı yan etkiler olabileceği gibi aşırı duyarlılık, idiosenkrazi ve tolerans azalması gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Bu reaksiyonlar arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, tremor, konvülsiyonlar sayılabilir.