1ilaç

XYLOCAINE %10 Sprey

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Lidokain 10 %

 

Piyasa Şekilleri:

500 dozluk 50 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Diş hekimliği: Mukozalara 1-5 doz. Kulak, Burun, Boğaz: Maksiler sinüs ponksiyonu için 3 doz. Kadın Doğum: 20 doza kadar uygulanabilir (200 mg lidokain baz). Solunum ve Sindirim Sistemleriyle İlgili Entübasyon ve Kateterizasyonlar: Farinks, larinks, trakea bölgesindeki girişimlerde 20 doza kadar uygulanabilir (200 mg lidokain baz).

 

 

Endikasyonları:

Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları; çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar; meme ucu anüs, dudak çatlakları ve ağrıları; endotrakeal entubasyon uygulamasında anestezik lübrikan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Lidokain ve amid tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lidokainin sıçan ve tavşanlarda yapılan deneylerinde fetusa herhangi bir zararı olmadığı saptanmış olmasına rağmen kadınlarda fetus üzerine etkisi bilinmediğinden özellikle gebeliğin erken dönemlerinde dikkat edilmelidir. Lidokainin etkenlik ve güvenilirliği uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamasında bu noktaya dikkat edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Lidokainin topikal uygulamasıyla sistemik yan etkiler son derece enderdir. Ancak yüksek miktarlarda ve yaygın uygulamalarda hızlı absorpsiyona bağlı yan etkiler olabileceği gibi aşırı duyarlılık, idiosenkrazi ve tolerans azalması gibi reaksiyonlar oluşturabilir. Bu reaksiyonlar arasında sinirlilik, baş dönmesi, görme bozuklukları, tremor, konvülsiyonlar sayılabilir.