1ilaç

RHINOCORT Nazal İnhalasyon Spreyi

AstraZeneca 

 

 

Etken Madde(ler):

Budesonid 50 mcg/püskürtme

 

Piyasa Şekilleri:

200 doz'luk 10 ml'lik özel ambalaj

 

Kullanım Şekli:

Rinit tedavisinde erişkinler ve 6 yaş üstü çocuklarda başlangıç dozu 400 mg'dır. Doz sabah tek doz veya sabah, akşam iki bölümde uygulanabilir. Nazal poliplerin tedavisinde günde iki kez 200 mcg'dır (4x50 mcg). Doz, hastanın gereksinimine göre ayarlanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimsel allerjik rinit, sürekli (perinneal) allerjik rinit, vazomotor rinitte endikedir. Polipektomi sonrasında nazal poliplerden korunmada kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Budenosid hızlı düzelme sağlayan bir ajan değildir. Tam etkinin ortaya çıkması için genellikle birkaç gün gerekir. Burunda mikotik enfeksiyon ve herpes gibi virüs enfeksiyonları olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır. Henüz yeterli deneyim olmadığından budenozidin çocuklarda uzun süreli kullanımı önerilmez. Daha önce sistemik steroidlerle tedavi edilen hastalarda, tek başına lokal kortikosteroid tedavisi uygulanırken, hipotalamik-hipofizer-sürrenal eksen işlevi yeniden normale dönünceye kadar ihtiyatlı olunmalıdır. Mevsimlere bağlı rinitin tedavisi, mümkünse allerjenlere kalınmasından önce başlanmalıdır. Allerjinin neden olduğu göz semptomlarına karşı bazan ek tedavi gerekebilir. Sürekli uzun dönemli tedavide burun mukozası, örneğin 6 ayda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir. Zorunlu nedenler olmadıkça gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Gebe hayvanlarda budenozid kullanımı fetüsün gelişmesinde anormalliklere neden olmaktadır. Sözkonusu bulgunun insandaki geçerliliği henüz bilinmemektedir. Budenosidin anne sütüne geçişiyle ilgili henüz bir bilgi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak ilacın hemen kullanımından sonra hapşırma nöbetleri görülebilir. Hafif kanlı sekresyon meydana gelebilir.