1ilaç

NOLVADEX Film Tablet

AstraZeneca 

 

Etken Madde(ler):

Tamoksifen sitrat 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

250 film tablet, 30 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Meme kanserinde yetişkinler ve yaşlılarda günlük doz iki kez bölünmüş dozlar halinde veya günde bir kez tek doz olarak, günlük 20-40 mg uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Meme kanserinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir. Hamilelik sırasında verilmemelidir. Tamoksifen kullanan kadınlarda çok az sayıda düşük, fetüs ölümleri ve doğum hataları bildirilmiş fakat bu vakalar ile ilaç kullanımı arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır. Tamoksifen kullanan kadınlar, ilacı kullandıkları sürece hamile kalmamaları konusunda uyarılmalı ve eğer cinsel olarak aktiflerse hormonal olmayan bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilmelidir. Kullanım süresince ve tedavi bırakıldıktan iki ay sonrasına kadar hamile kalan kadınlar, tedavinin fetüs üzerinde muhtemel etkileri konusunda uyarılmalıdır.

 

Uyarılar:

Meme kanseri tedavisi için tamoksifen alan ve menopoza girmemiş olan hastaların bir kısmında menstruasyon baskılanır. Kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığı zaman, antikoagülan etkide belirgin bir artış meydana gelebilir. Böylece bir ilaç uygulaması başlatıldığında, hastanın dikkatle izlenmesi önerilir. Sitotoksik ajanlar ile birlikte kullanıldığında tromboembolik olayların oluşma riski artar. Tamoksifen ile tedavide hiperplazi, polip, endometriyum kanseri gibi endometriyal değişmelerin insidansında bir artış gözlendiği literatürde yer almaktadır. Hastaların söz konusu ilacın kullanımından önce ve tedavi süresi içinde periyodik olarak jinekolojik kontrollerden geçmeleri ve herhangi bir anormal vajinal kanama olması halinde bunu doktorlarına bildirmeleri öngörülmektedir. İn vitro ve in vivo mutajenisite çalışmalarında Tamoksifen mutajenik etki göstermemiştir. Uzun süreli çalışmalarda Tamoksifen alan farelerde gonadal tümörler ve sıçanlarda karaciğer tümörleri oluştuğu bildirilmiştir. Bu bulguların klinik açıdan uygunluğu bulunmamıştır. Bazı klinik çalışmalarda, meme kanserli hastalarda Tamoksifen tedavisini takiben endometriyum ve diğer memede, ikincil primer tümörler rapor edilmesine rağmen nedensel bir ilişki kurulamamıştır ve bu gözlemler klinik olarak anlamlı bulunmamıştır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, laktasyon sırasında bu ilacın alınması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Uzun süreli tedavi esnasında, çok sayıda yan etkiye rastlanmaz veya meme kanserinin tedavisinde kullanılan androjenler ve estrojenlerde olduğu kadar ciddi değildir. Bildirilen yan etkiler ilacın antiestrojenik etkisinden dolayı olanlar, sıcak basması, vajinal kanama ve pruritus vulvae gibi veya daha genel yan etkiler; gastrointestinal intolerans, tümörün alevlenmesi, sersemlik, deride kızarıklık ve duruma bağlı olarak sıvı retansiyonu ile alopesi şeklinde sınıflandırılabilir. Yan etkilerin şiddetli olduğu durumlarda, hastalığın kontrolünü kaybetmeksizin, dozajı az miktarda azaltarak yan etkileri kontrol etmek mümkündür. Kemik metastazı olan az sayıda hastada, tedavinin başlangıcında hiperkalsemi gelişmiştir. Platelet sayımında geçici ve genelde yalnızca 80.000-90.000 mm3 ve duruma göre daha altında düşüşler bildirilmiştir. Birkaç vakada, korneal değişimler, katarakt ve retinopati gibi görme bozuklukları belirlenmiştir. Uterus fibroidleri rapor edilmiştir. Premenopozal hastalarda duruma göre kistik over şişmesi gözlenmiştir. Tamoksifen uygulamasını takiben bazen anemi ve/veya trombositopeni ile birlikte lökopeni gözlenmiştir. Bazı vakalarda şiddetli olmak üzere nadiren nötropeni gözlenmiştir. Tedavi sırasında tromboembolik olaylar meydana geldiğine dair, seyrek bildirimlerde bulunulmuştur. Bu durumların malign olgularda daha yüksek insidansta meydana geldiği bilinmekle beraber nedensel bir ilişki kurulamamıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Tamoksifen varfarinin hipotrombinemik etkisi güçlendirir. Bu etkileşimin mekanizması bilinmez. Tamoksifen ve kumarin türevi antikoagülanlar birarada dikkatle kullanılmalı; hasta ve protrombin zamanı yakından izlenerek, antikoagülan dozajı uygun şekilde ayarlanmalıdır. Sitotoksik ajanlarla birlikte kullanıldığında, tromboembolik olayların oluşma riski artar. Karaciğer enzim düzeylerinde değişmeler ile nadiren karaciğer yağlanması, kolestaz ve hepatit dahil daha şiddetli karaciğer bozuklukları ile bağlantılıdır. Serum kalsiyumunda geçici bir artışa neden olabilir. Az sayıdaki postmenopozal hastada klinik bulgu vermeyen T4 yükselmesi rapor edilmiştir: nedeni tiroid binding globulindeki artıştır.