1ilaç

ESTRIOL Vajinal Krem

ASSOS 

 

 

Etken Madde(ler):

Estriol 1 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

50 g, 35 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Vajinal Kullanım: Östrojen eksikliğine bağlı sistemik ve genitoüriner semptomların varlığında 1/2-1 aplikatör dolusu krem (0.5-1 mg estriole karşılıktır) 3 hafta boyunca vajina içine uygulanır. Daha sonrasında tedavi 0.5 mg'lık devam dozuna geçilerek haftada iki kez uygulanır. Vajinal Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Pre- ve Post-operatif Dönem Tedavisinde: 0.5-1 mg estriol cerrrahinin iki hafta öncesinden başlamak üzere günlük olarak uygulanır. Cerrahi sonrasında ise 0.5 mg estriol haftada iki kez uygulanır. Topikal Uygulama: Tedavinin ilk haftasında bir tam dolu aplikatör ilgili cilt alanına günde bir kez olacak şekilde uygulanır. Daha sonra haftada 2-3 kez uygulamaya geçilir.

 

 

Endikasyonları:

Estrojen yetersizliğine bağlı özellikle klimakteryum ve doğal ya da cerrahi, postmenapozla ilgili şikayetler, örneğin vajina atrofisi, vulvada pruritus, vajina mukozasının atrofisine bağlı disparoni, akıntı, uterus ya da vajinanın prolapsusu sonucu oluşan yaralar (örn. halka şeklindeki peserin neden olduğu irritasyon), vajinal enfeksiyon ve enflamasyonlarda destekleyici tedavi olarak, vajinal operasyonlardan önce ve sonra tedavide ve şüphelenilen Papanicolaunun hormonsal aydınlatılmasında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik, gebelik şüphesi veya emzirme; tromboflebit, tromboembolik bozukluklar veya özgeçmişte bunların varlığı; bilinen ya da şüphe edilen estrojene bağlı tümörler; akut veya karaciğer rahatsızlığı veya özgeçmişte karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmediği durumlar, sarılık veya özgeçmişte hamilelik esnasında geçirmiş bulunmak, Rotor sendromu veya Dubin Johnson sendromu; porfiria; serebrovasküler veya kardiyovasküler bozukluklar; hiperlipoproteinemi, özellikle kardiyovasküler rahatsızlıklar için predispozan risk faktörlerinin varlığında; gebelikte veya daha önce steroid kullanımına bağlı şiddetli pruritus, herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz; sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanamalar.

 

Uyarılar:

Memelerde ağrı ya da aşırı servikal mukus salgısı dozun çok yüksek olduğuna işaret edebilir. Estrojenlerle uzun süreli tedavi boyunca periyodik tıbbi muayene önerilir. Belli sürelerde servikal smear testi yapılmalıdır. Sürekli veya tekrarlayan vajinal kanamalarda malignite ihtimalini ortadan kaldıracak uygun teşhis muayeneleri yapılmalıdır. Estrojenlerin uzun süreli kullanımı endometriyal karsinoma riskini artırabilir. Estrojen müstahzarları tromboz riskini artırır ve bu durum cerrahi müdahale öncesi dikkate alınmalıdır. Mümkünse, müdahaleden 6 hafta önce estrojen kullanımı bıraktırılmalı ve hasta tamamen iyileşene dek kullanıma ara verilmelidir. Özgeçmişte tromboembolik hastalıklar, latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonuna bağlı sıvı retansiyonu, hipertansiyon, epilepsi veya migren (ya da özgeçmişte bu durumun varlığı), ağır karaciğer bozuklukları, endometriozis, fibrokistik mastopati, diabetes mellitus durumlarında hastalar, özellikle yaşlılar devamlı izlenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Lokal irritasyona ya da tedavinin başlangıcında kaşıntıya neden olabilir. Tedavinin ilk haftalarında ender olarak memelerde ağrı belirebilir. Bu şikayetler genellikle geçicidir.