1ilaç

ANTI-FOSFAT CC Film Tablet

ASSOS 

 

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum karbonat 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

100 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır. Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet ile başlamalıdır (günde 3 gram kalsiyum karbonat). Dozu her yemekle beraber alınan 4-6 tablete artırmak mümkündür (günde 10 grama kadar kalsiyum karbonat). Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol/l'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Renal yetmezlikli, özellikle düzenli hemodiyaliz alan hastalarda yüksek serum fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hiperparatiroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asit düzey eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Ailevi üriner kalsiyum taşları olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır. Gebelik döneminde özellikle ilk 3 ayında kullanımı önerilmemektedir. Bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımına fayda/risk ilişkisinin iyice değerlendirilmesi ile karar verilir.

 

Yan Etkileri:

Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir. Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkalozis ve hiperkalsiüriye yol açabilir. Fosfat bağlayıcı ajan olarak kullanan kronik renal yetmezlikli hastalar, hiperkalsemik epizodlar geliştirebilirler (bu epizodlar bazen çok şiddetli olup tahmin edilemeyebilir). Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve serum fosfat monitorizasyonu gereklidir. Literatürlerde kronik renal yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum karbonat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifikasyonlarının gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporların anlamlılığı henüz belirgin değildir. Profilaktik olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu serum kalsiyum ve fosfat sevileri ile tayin edilir. Kalsiyum tuzlarının alımı, çözünür olmayan kalsiyum fosfat oluşumuna neden olarak fosfat absorbsiyonunu azaltır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyumun absorbsiyunu Vitamin D ve deriveleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi diüretikler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa serum kalsiyum seviyesi monitorize edilmelidir. Tetrasiklin, sefodoksim aksetil, sefuroksim aksetil, ketokonazol, siprofloksasin, ve norfloksasin gibi 4-kinolon, demir, florid ve estramustinin absorbsiyonu kalsiyum karbonat ile beraber kullanıldıklarında azalabilir. Bu ilaçların alımı ile arasında en azından iki saat ara olmalıdır. Kalsiyum karbonat gibi antasitler kinidinin biyoyararlanımını azaltabilir; renal eliminasyon idrarın alkalileşmesi nedeniyle uzayabilir. Kan kalsiyum seviyesi arttığında aritmi riskini de içeren glikozidlere karşı hassasiyet artar.