1ilaç

NORPACE Kapsül

 ARİS 

Etken Madde(ler):

Dizopiramid fosfat 100 mg

 

Piyasa Şekilleri:

25 kapsüllük ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler için tavsiye edilen başlangıç dozu, 6 saatte bir olmak üzere, günde toplam 400-600 mg'dır. Daha sonra, tedaviden alınan sonuca göre günde 800 mg'a kadar çıkan bir dozaj ayarlaması yapılabilir.

 

Endikasyonları:

Çeşitli atriyal ve ventriküler aritmi şikayetleri olan hastaların tedavisinde endikedir. Unifokal ve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlarda, prematür atriyal kontraksiyonlarda, paroksismal atriyal taşikardi ve paroksismal ventriküler taşikardi kontrollerinde bu aritmiler, yalnız veya kombinasyon halde görüldükleri zamanlarda etkilidir. Primer kardiyak aritmilerin ve daha evvelce geçirilmiş miyokard enfarktüsü ile ilgili olan aritmilerin tedavisinde de aynı derecede etkilidir. Konjestif kalp yetmezliği kontrol altına alınmış dijitalize hastalarca da kullanılabilir.

 

Kontrendikasyonları:

Daha önceden mevcut A-V kalp bloku, şok, glokom, idrar retansiyonu ve ilaca karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir. Hasta dijitalize edilmeden ve yeterince kompanse olmadan kardiyomiyopati ile birlikte konjestif kalp yetmezliği olan kişilerde kullanılmamalıdır. Kalp yetmezliğinin dekompanse dönemindeki hiçbir hastaya verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Hamile kadınlarda kullanılmasının güvenilirliği, henüz kesin olarak saptanmamıştır. Elde edilecek olumlu etkilere karşı, anne ve bebeğin karşı karşıya kalabileceği tehlikeler göz önüne alınarak verilmelidir. Dizopramid ile ilgili klinik çalışmalar, çocuklara uygulanmamıştır. Diğer antiaritmik ilaçlarla birlikte verilmesi üzerinde de kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. ntikolinerjik etkisi nedeniyle selim prostat hipertrofisi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Dizopramid alan bir hastada birinci derecede bir kalp bloku oluşursa dozaj azaltılmalıdır. Doz azaltılmasına rağmen blok devam ederse, ilacın verilmesine devam etmek kararı, risk ve yarar unsurları iyice tartılarak alınmalıdır. İkinci veya üçüncü derecede kalp bloğu oluşması halinde; geçici veya implante edilmiş ventriküler bir pacemaker ile kontrol altına alınmamışsa tedavi durdurulmalıdır. Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda terapötik dozu azaltılmalı ve P-R, QT ve QRS intervallerinin uzamaları elektrokardiyogramda dikkatle kontrol edilmelidir. Dijital zehirlenmesi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Nedeni ne olursa olsun, akut idrar retansiyonu oluştuğunda bırakılmalıdır. Antiaritmik ilaçlar, şiddetli hipopotasemisi olan hastalarda etkisiz kalabilir. Böyle bir hastaya dizopramid tedavisi uygulanmadan önce potasyum eksikliği giderilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Bazı hastalarda; genellikle ağız kuruması , kabızlık, görmede bulanıklık, baş dönmesi, idrar yapmada güçlük çekme gibi durumlarla meydana çıkan antikolinerjik etkiler görülebilir. Bu etkiler, genellikle hafif ve geçicidir ve dozajın azaltılmasıyla ortadan kalkabilir. Görülen diğer reaksiyonlar arasında bulantı, diyare, karın ağrısı veya krampları, uykusuzluk, bayılma, kulak çınlaması ve makülopapüler veya eritemli deri erüpsiyonları belirtilmiştir.