1ilaç

LOMOTİL Likit

 ARİS 

 

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg/5 ml, Atropin sülfat 0.025 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

60 ml'lik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Çocuklarda müstahzarın likit şekli tercih edilmelidir. Hastanın durumuna ve yaşına göre günde 2-4x1 ölçek veya 3x2 ölçek kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Akut ve kronik ishallerin semptomatik tedavisinde kullanılır. Ayrıca, kolostomili veya ileostomili hastalarda dışkılama sıklığını azaltmak ve dışkının sıvı içeriğini azaltmak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Solunum depresyonu, özellikle siyanoz olduğunda, bronşiyal astımlılarda, kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda, baş yaralanmalarından sonra, akut alkolizmde ve intrakraniyel basıncın arttığı durumlarda kontrendikedir. Psödomembranöz enterokolitte ve enterotoksin üreten bakterilerin (salmonella, shigella) sebep olduğu diyarelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Dikkat: Bağımlılık yapabilir. Yüksek dozlarda alındığında; şiddetli solunum depresyonu ve komaya sebep olabilir. Özellikle küçüklerde, atropin nedeniyle hassasiyet (taşikardi, hipertermi, üriner retansiyon, deride kuruma ve kızarma) ve zehirlenme belirtileri yapabilir. Şiddetli dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği olduğunda; uygun bir düzeltici tedaviden önce verilmemelidir. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen dozlar aşılmamalı, uzun süreli kullanılmamalıdır. Yaşlılarda ve düşkünlerde atipik etkiler olabilir, derhal doz düşürülmeli, belirgin bir durum görülüyorsa, doz ona göre verilmelidir. Gebelik esnasında ancak beklenen fayda/risk oranı hesaplanarak kullanılmalıdır. Süt emziren annelere verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Tavsiye edilen dozlarda; solunum düzensizliği, bulantı, kusma, diş etlerinde şişme, abdominal gerilim, paralitik ileus, toksik megakolon, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, rahatsızlık, öfori, depresyon, ekstremitelerde uyuşukluk ve deri reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

MAO inhibitörü alan hastalara verilmemelidir. Anestezik, sedatif, hipnotik ve fenotiyazin derivesi ilaçlarla beraber alındığında etkilerini artıracağından çok ihtiyatlı kullanılmalıdır.