1ilaç

DRAMAMİNE Tablet

 ARİS  

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > Antihistaminikler > Dimenhidrinat

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Dimenhidrinat 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

12 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde her 4-6 saatte bir, 1 veya 2 tablet, 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır. 6-12 yaş çocuklarda her 6 saatte bir, 1/2 veya 1 tablet, 24 saatte toplam 3 tabletten fazla alınmamalıdır; 2-6 yaş çocuklarda her 6-8 saatte bir, 1/2 tablet, bir defada 1/2 tabletten fazla, 24 saatte toplam 1.5 tabletten fazla alınmamalıdır. Yolculuktan 30 dakika önce  alınmalıdır. Çocuklar tabletleri yutamazlarsa, tabletler ezilerek meyve suyu veya reçelle birlikte verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Deniz tutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromu, Labirentit (Aural vertigo, pozisyonel vertigo, epidemik vertigo, labirente ait rahatsızlık).

 

 

Kontrendikasyonları:

Dimenhidrinata karşı aşırı duyarlılığı olanlarda ve yenidoğanda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelikte kullanılmasına risk/yarar değerlendirilerek verilir. Dimenhidrinat anne sütüne düşük oranda da olsa geçer. Ayrıca dimenhidrinat anne sütünün azalmasına da yol açabilir. Emziren anneler ilacı kullanırken emzirmemelidir. Apandisit sancısının ortaya çıkmasını önleyebilir, stenozlu peptik ülser, prostatik hipertrofi, dar açılı glokom, bronşiyal astma ve kardiyak aritmide, ploroduodenal obstrüksiyon, mesane boynu obstrüksiyonunda dikkatle kullanılmalıdır. Ototoksik etkileri maskeleyebileceğinden ototoksik antibiyotiklerle birlikte kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle yüksek dozları çocuklarda halusinasyon, konvülziyon ve ölüme yol açabilir. Hafif uyku hali meydana getirebileceğinden hastalara motorlu araç kullanmamaları ve dikkat gerektiren işlerde çalışmamaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk (özellikle çocuklarda), kulak çınlaması, halsizlik, baş dönmesi, görme bozukluğu, palpitasyon, ağız-burun ve boğazda kuruluk, zor ve ağrılı ürinasyon, iştahsızlık, deri döküntüleri, bronşial sekresyonda koyulaşma, epigastrik rahatsızlık görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol, santral sinir sistemine depresan etkileri olan antihipertansifler (Klonidin, Guanabenz, Metil dopa), magnezyum sülfat, maprotilin, trisiklik antidepresanlar, antimuskarinikler, amantadin, haloperidol, fenotiyazinler, prokainamid, apomorfin, MAO inhibitörleri, ototoksik ilaçlar (sisplatin, paromomisin, salisilatlar, vankomisin) ile etkileşebilir.