1ilaç

ALDACTAZİDE Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Spironolakton, Hidroklorotiyazid

 

Piyasa Şekilleri:

25 mg/25 mg: 30 tablet, 50 mg/50 mg: 30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hipertansiyonda: Erişkinler için tedavi 2 hafta veya daha uzun süreli olacaksa çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde 50-100 mg verilebilir. Başka bir antihipertansif ilaçla birlikte verilecekse, alınmakta olan diğer ilaç dozu %50 azaltılmalıdır. Ödem olgularında: Tedavi 2 hafta veya daha uzun süreli olacaksa çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde 100 mg verilebilir. Fakat dozaj günde 25-200 mg arasında değişebilir. Çocuklarda günlük dozaj bölünmüş dozlar halinde kg başına 1.65 ile 3.3 mg olacak şekilde ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve asit durumları, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, idiopatik ödem, diğer tedbirlerin uygunsuz veya yetersiz olduğu hipokalemide, diğer tedbirlerin uygun görülmediği dijitalis alan hastalardaki hipokaleminin profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anüri, hiperkalemi veya tiyazidlere ve spironolaktona aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özellikle önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda periyodik serum elektrolitleri tayini hiperkalemi, hiponatremi ve meydana gelebilecek geçici BUN yükselmesini kontrol bakımdan yararlıdır. Akut ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavisinde dikkatli olunmalıdır. Spironolakton veya metabolitleri, tiyazidler plasenta duvarını geçebilirler. Bu yüzden gebelerde kullanılması, sağlanacak yarar ve anne ile fetusa olası zararları tartılarak kararlaştırılmalıdır. Emziren kadınlarda kullanılması gerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Çok nadir olarak görülen ve ilacın kesilmesiyle reversibl olan yan etkiler görülebilir. Bunlar baş dönmesi, impotans, gastrointestinal bozukluklar, deri belirtileri, jinekomasti, hafif androjenik etkilerdir. Yalnız başına tiyazidlerin kullanımında glukoz toleransının azaldığı ve hiperüriseminin arttığı izlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Triamteren, amilorid gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum ilaveleriyle birlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez.