1ilaç

SYNAREL Nazal Sprey

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Nafarelin asetat 2 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

60 doz'luk her kullanımda 200 mcg nafarelin baz püskürtmeye ayarlı, püskürtme pompalı plastik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Endometriyozis tedavisinde önerilen doz; günde 2 kez 200 mcg'lık birer püskürtmedir. Uygulama, sabah bir burun deliğine, akşam diğer burun deliğine püskürtme şeklinde yapılır. Toplam doz 400 mcg/gündür. Tedaviye menstrüel siklusun 2. ve 4. günleri arasında başlanmalıdır. Tedavinin önerilen süresi 6 aydır.

 

 

Endikasyonları:

Endometriyozisin ağrı ve endometriyotik lezyonlar dahil hormonal tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

GnRH, GnRH analogları ve nafareline karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılması kontrendikedir. Ayrıca tam tanısı konmamış vajinal kanamalı durumlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Uygulama sırasında veya hemen sonrasında hapşırılacak olursa absorbsiyon azalır. Hapşırma sonrası doz tekrarlanmalıdır. Düzenli olarak önerilen dozda kullanıldığında, nafarelin, ovülasyonu inhibe eder. Hastalar, hormonal olmayan kontraseptif kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. Nafarelin uygulanmasında ovaryum kistleri oluşabilir. Özellikle polikistik ovaryum hastalığı olanlarda kist oluşumu daha sık görülebilir. Genellikle 4-6 haftalık tedaviler ile kistler yok olabilir, bazı durumlarda nafarelin uygulaması durdurulabilir. Nafarelinin uygulanması hipofizer-gonadal sistemi suprese eder. Tedavi sona erdikten sonra 8 hafta içinde normale döner. Bu yüzden hipofizer-gonadal fonksiyona ait diyagnostik testlerin tedavi sırasında ve/veya 8 hafta sonrasında yapılması yanıltıcı sonuçlar verebilir. Hamilelik ve süt verme döneminde kullanımına ait yapılmış çalışma yoktur. Bu nedenle bu dönemlerde ilacın kullanılması önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak kaşıntı, ürtiker, kızarıklık, göğüs ağrısı gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Günde 400 mg nafarelin kullanılması sırasında görülebilen yan etkiler sırasıyla; sıcak basması, libido değişikliği, vajinal kuruluk, başağrısı, emosyonel değişiklikler, akne, miyalji, burun mukozasında irritasyondur. Ayrıca depresyon, parestezi, alopesi, migren, palpitasyon, bulanık görme bildirilmiştir. Emosyonel değişiklikler ve depresyon, serum östrodiol seviyelerinin düşüklüğüne bağlanmaktadır. Diğer GnRH agonistlerinin kullanılması sırasında görüldüğü gibi uzun süreli nafarelin kullanımına bağlı olarak, kemik dansitesinde azalma görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, fertilite üzerine reversibl supresyon etki göstermiştir. Tedavi sırasında karaciğer enzim seviyeleri ve serum alkalin fosfat düzeyleri yükselebilir. Tedavi kesilince enzim düzeyleri normale döner.

 

İlaç Etkileşimleri:

Başka bir ilaçla herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Rinit durumunda, nafarelinin absorbsiyonu azalmaz. Nazal dekonjestanlar, nafarelin kullanımından 30 dakika önce kullanıldığında, nafarelin absorbsiyonu azalır.