1ilaç

SALOFALK Enterik Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Mesalazin (5-amino salisilik asit)

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 100 enterik tablet
500 mg: 100 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Sabah, öğle ve yatmadan önce, yemeklerden 1 saat önce bol sıvı ile yutulmalıdır. Sadece akut enflamatuvar dönemde değil, uzun süreli tedavide de düzenli ve sürekli kullanılması gereklidir. Crohn hastalığının akut ataklarının tedavisinde; hastanın kişisel klinik gereksinimlerine göre, günde 1.5-4.5 g mesalazin 3 eşit doza bölünerek kullanılır. Ülseratif kolitin akut ataklarında; günde 1.5-3 g mesalazin 3 eşit doza bölünerek kullanılır. Ülseratif kolit alevlenmelerinin proflaksisi için; günde 1.5 g mesalazin 3 eşit doza bölünerek kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu ve gastroduedonal ülser varlığında kontrendikedir. Gebeliğin son birkaç haftası ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır. Patolojik kanama varlığında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Allerjik cilt reaksiyonları, hiperpireksi, bronş spazmı, methemoglobinemi ve LE benzeri sendromlar gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sülfonilüre, kumarin, metotreksat, probenesid, sülfinpirazon, spironolakton, furosemid, rifampin ve glukokortikoidlerle birlikte kullanılmamalıdır.