1ilaç

RYNSET Şurup

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedavi yeterlidir. Yaşa göre önerilen dozlar: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar, günde tek doz 10 mg. 6-11 yaş, günde tek doz 5-10 mg. 2-5 yaş, başlangıç dozu günde tek doz 2.5 mg; gerektiğinde 5 mg'a çıkılabilir. 12 ay-2 yaş, günde tek doz 2.5 mg'dır; gerektiğinde doz 12 saat ara ile 2.5 mg olmak üzere toplam 5mg/gün'e çıkılabilir. 6 ay-12 ay, günde tek doz 2.5 mg. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda, günde tek doz 5 mg önerilmektedir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan 6-11 yaş arasındaki çocuklarda, önerilen dozun daha azı kullanılmalıdır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan 6 yaşından küçük çocuklarda, farmakokinetik ve güvenirlik verileri olmadığından kullanılması önerilmemektedir. Yaşlılarda günde tek doz 5 mg ile başlanmalıdır. Günde 10 mg doza çıkılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.