1ilaç

RYNSET Film Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 film tablet, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Belirtilen endikasyonlarda; erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki (30kg'dan fazla) çocuklar için, akşamları 10 mg alınması yeterlidir. 2-12 yaş arası çocuklarda (30kg altında) 5 mg alınması önerilir.  Tedavi süresi, şikayetlerin devamına ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesinde 3-6 haftalık tedavi süresi, genellikle yeterlidir.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.