1ilaç

MONOLONG SR Mikropellet Kapsül

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

İzosorbid-5-mononitrat

 

Piyasa Şekilleri:

60 mg: 30 mikropellet kapsül, 40 mg: 30 mikropellet kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günde 40 mg dozunda kullanılır. Ağır vakalarda doz, 80 mg/gün düzeyine çıkarılabilir. İlaç çiğnenmemeli, bir bardak su ile yutulmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Koroner kalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; angina pektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortaya çıkan angina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğinin sürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri ve diüretiklerle birlikte kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Nitratlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyreden akut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vasküler kollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut angina pektoris krizlerinin tedavisinde, Cor Pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında (belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacın hemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Bunun sonunda, terapötik etkinliğin azalabileceği unutulmamalıdır. Yine, uzun süre devamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde, bunu birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılması önerilir. Hastalara ilaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç ve makine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütüne geçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır. Pediyatrik etkinliği ve güvenliği henüz kesinlik kazanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin başlangıcında "nitrat başağrısı" diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir. Bu ağrı genelde, tedavi süresi içindeki ilk birkaç gün içinde ortadan kalkar. Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarında hızlanma (taşikardi) gibi belirtiler görülebilir Bu etkilerin dışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir. Olası bir tansiyon düşüşü etkisiyle, uygun ve düzenli bir şekilde kullanılsa bile, reaksiyon kapasitesini etkileyebilir. Trafikte ve makine kullanımında güçlükler ortaya çıkabilir, bu belirtiler alkol alınmasıyla daha da şiddetlenir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İlacın hipotansif etkisi beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.