1ilaç

CYTOTEC Tablet

 ARİS 

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Misoprostol 200 mcg

 

Piyasa Şekilleri:

28 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2x2 tablet veya 4x1 tablettir. Tedavi süresi en az 4 haftadır.

 

 

Endikasyonları:

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara bağlı ülserler de dahil olmak üzere mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde kullanılır. Nonsteroid antienflamatuvar ilaç kullanmakta olup, gastroduodenal hasar ortaya çıkma riski yüksek olan hastalarda, bu ilaçlara bağlı ülserlerin önlenmesi amacıyla da kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Uterus tonusunu ve kontraksiyonlarını artırdığından, düşük veya düşük tehdidine neden olabileceği için, hamile kadınlarda ve bir hamilelik düşünen kadınlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca prostaglandinlere alerjisi olduğu bilinen hastalarda da kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Klinik çalışmaların sonuçları, misoprostolün gastrik ve duodenal ülserlerin iyileşmesini hızlandırıcı etkisini gösterdiği dozlarda, hipotansiyona neden olmadığını göstermiştir. Ancak hipotansiyonun ciddi komplikasyonlar yapabileceği, örneğin serebrovasküler hastalık, koroner arter hastalığı veya hipertansiyon da dahil periferik damar hastalıkları gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Misoprostolün aktif metabolitinin süt ile itrah edilip edilmediği bilinmediğinden süt verme sırasında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadiren şiddetli ve uzun süreli olan ilacın kesilmesini gerektirebilecek diyare görüldüğü bildirilmiştir. 200 mcg'ı geçmeyen dozlarda ve besinlerle birlikte almak, antasit kullanmak gerektiğinde esas olarak magnezyum içeren antasitlerden kaçınmak suretiyle bu yan etki çok azaltılabilir. Misoprostol tedavisinden sonra dispepsi veya diyare ile ilişkili veya ilişkisiz karın ağrısı görülebilir. Dispepsi, gaz, bulantı, kusma, pre-ve post-menopozal kadınlarda menoraji, vajinal kanama ve menstrüasyonlar arası dönemlerde kanama, deri döküntüleri ve seyrek olarak sersemlik bildirilen diğer yan etkilerdir.