1ilaç

BETANORM Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Gliklazid 80 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet, 100 tablet, 60 tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ortalama günlük doz 2-3 tablettir. Ağır durumlarda 3-4 ve hafif diyabetlerde günde 1 tablet kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Beslenme eksikliği olmayan bütün diyabet şekilleri, olgunluk çağı diyabeti, obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarla birlikte görülen diabetlerde endikedir. İnsülin tedavisi gören hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir, fakat bu gibi vakalarda devamlı tıbbi ve biyolojik kontrol şarttır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ciddi renal ve hepatik yetmezliği olanlarda, hamilelikte kontrendikedir. Gençlerde ve çocuklarda görülen diyabetler, beslenme noksanlığı ile görülen ağır diyabet vakaları, asido-ketoz, prekoma veya koma, sadece Gliklazid ile tedavi edilemez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrar elde edilmesi şarttır.

 

Uyarılar:

Emziren annelerde Gliklazid süte geçebilir. Biyolojik kontrolu sıklaştırmak şartıyla Gliklazid, antikoagülan tedavi ile birlikte verilebilir. Böbrek yetmezliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir. Diğer sulfonilüre türevlerinde olduğu gibi ciddi hipoglisemi oluşturabilir. Hipoglisemi riski, diyabet sadece diyet ile kontrol altına alınmış olanlarda, yüksek dozda ilaç kullananlarda, kalori veya glikoz alımı eksikliğinde, hepatik veya renal bozukluğu olanlarda daha fazladır. Bu tür durumlarda doz azaltılması ya da insüline bağımlı olmadan, sadece diyet ile kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır. Hiperglisemi oluştuğunda ise Gliklazid dozu arttırılmalıdır (Kan glukoz düzeyleri bu sebeplerden ötürü sürekli kontrol edilmelidir).

 

Yan Etkileri:

En başta gelen yan etkisi, hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma, hepatitis görülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyon oluşabilir. Kan tablosunda bozukluk , anemi, lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları, baş ağrısı ve mide-barsak şikayetleri gibi yan tesirlerin görüldüğü bildirilmiştir. Alkol aldıktan sonra nefret veya tiksinti şeklinde bir etki tespit edilmemiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antibakteriyel sülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarol ve MAO inhibitörleri ile verilmesi halinde bu ilaçlar Gliklazidin etkisini arttırabilirler. Doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranolol gibi kardiyoselektif olmayan beta-blokerlerle beraber kullanımında hipoglisemik etkiyi arttırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiyazid diüretikleri, fenotiyazin deriveleri, tiroid hormonu ve laksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.