1ilaç

ALDACTONE-A Tablet

 ARİS 

 

 

Etken Madde(ler):

Spironolakton 25 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz çocuklarda sabah kahvaltısı veya öğle yemeğinde alınan 1.5-3 mg/kg ve erişkinlerde başlangıç dozu 3-6 gün süreyle 200-400 mg ve idame dozu 4x25 mg veya tek doz halinde 100-200 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem, asit ve/veya ödemli karaciğer sirozu, malignant asit, nefrotik sendrom ve diğer ödemli durumlar, hipokalemi, primer aldosteronizm tanısı, primer aldosteronizmin ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde ve cerrahi için uygun olmayan hastaların uzun süreli tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anüri, akut böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, önemli böbrek fonksiyon bozukluklarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Diğer diüretik ve antihipertansif ajanlarla birlikte kullanıldığında, onların etkisini artırabileceğinden, yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır. Hamilelikte kullanılması sakıncalıdır. Diüretikler hamilelikte ancak ödem oluşması halinde hekim kontrollünde kullanılabilir. Süt veren annelerde spironolaktonun bir metaboliti olan kanreron, anne sütüne geçebilir. Böyle durumlarda bebeğin beslenmesi için başka bir yol seçilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Gastrik kanama, ülserasyon, kusma, ve diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar, uyuşukluk ve uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve döküntüler, ürtiker, mental konfüzyon, ilaç ateşi, kadınlarda menstrüasyon bozuklukları, hirşutizm, erkeklerde jinekomasti görülebilir. Hiponatremi ve hiperkalemiye neden olur. Yan etkiler genellikle geri dönüşümlüdür. Spironolakton alan bazı hastalarda göğüs kanseri bildirilmiş, ancak sebep sonuç ilişkisi tespit edilememiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer diüretik ve antihipertansifler ile birlikte kullanıldığında, onların etkisini potansiyalize eder. Bu yüzden, bu gibi ilaçların ve özellikle de gangliyon blokerlerinin dozu spironolakton ile birlikte reçete edildiğinde en azından %50 azaltılmalıdır. Potasyum tutucu diüretiklerin; ADE inhibitörleri ve indometazin ile birlikte kullanımı esnasında şiddetli hiperkalsemi bildirilmiştir. Ayrıca triamteren, amilorid gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum tabletleri ile birlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez. Birlikte kullanıldığı taktirde periyodik serum elektrolit tayini yapılması gerekir. Spironolakton norepinefrine karşı olan vasküler cevabı düşürür. Spironolakton digoksinin yarı ömrünü uzatır.