1ilaç

VEXOL Oftalmik Süspansiyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Rimeksolon 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik plastik drop-tainer şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Post operatif enflamasyon: Göze veya her iki göze cerrahi girişimden 24 saat sonra başlayarak günde dört kez konjunktival keseye bir veya iki damla damlatılır ve bu tedaviye post operatif dönemin ilk iki haftasında devam edilir. Steroid tedavisine cevap veren enflamasyonlar: Günde dört kez hasta göze bir veya iki damla uygulanır. Uveit: Tedavinin ilk haftasında hasta gözün konjunktival kesesine her saat bir veya iki damla damlatılır. Tedavinin ikinci haftasında dozaj her iki saatte bir damlaya, üçüncü haftada ise günde dört kez bir damlaya azaltılır. Dördüncü haftanın ilk dört gününde günde iki, haftanın geri kalan üç gününde ise günde bir damla damlatılarak tedavi kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Oküler cerrahiyi izleyen dönemde post operatif enflamasyonun tedavisinde, uveit tedavisinde, palpebral veya bulber konjunktivanın, kornea veya göz küresinin ön segmentinin kortikosteroidlere duyarlı enflamasyonlarında tedavi amaçlı olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Epitelyal herpes simpleks keratiti (dendritik keratit), vaksiniya, varisella ve korneanın veya konjonktivanın diğer viral hastalıklarında, gözün mikrobakteriyel ve fungal enfeksiyonlarında, kortikosteroid tedavisinin maskeleyebileceği veya arttırabileceği mikroorganizmalara bağlı olarak gelişen ve tedavi edilmemiş akut pürülan enfeksiyonlarında ve içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Herpes simpleks enfeksiyonlarında büyük dikkat ve sık aralarla tekrarlanan biyomikroskop incelenmesini gerektirir. Uzun süreli uygulanması glokom ile sonuçlanabilir, optik sinirde hasar, vizüel netlikte ve görme alanlarında azalma ve posteriyor subkapsüler katarakt oluşumuna neden olabilir. Uzun süreli uygulamalar sekonder oküler enfeksiyonlara neden olabilir. Akut pürülan enfeksiyonlar baskılanabilir. Kornea veya sklerada incelme ve bağlı olarak perforasyon ortaya çıkabilir. Göz içi basıncının sıklıkla kontrol edilmesi şarttır. Uzun dönemli steroid uygulamaları korneanın fungal enfeksiyonlarına duyarlı hale gelmesine neden olmaktadır. Tedavi sırasında kontakt lens kullanılmamalıdır. Karsinojenisite yönünden uzun dönemli çalışmalar yapılmamıştır. Gebelerde zorunluluk olmadıkça uygulanmamalıdır. Emziren annelerde emzirmenin kesilmesi yönünde karar verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Görme bulanıklığı, deşarj, rahatsızlık hissi, oküler ağrılar, gözde yabancı cisim hissi, hiperemi ve kaşıntıya neden olabilmektedir. Çok seyrek olarak ise gözde yapışıklık hissi, kuru göz, konjunktival ödem, korneal renklenme, keratit, göz sulanması, fotofobi, ödem, irritasyon, korneal ülserasyon, kas ağrısı, göz kapağı kenarında kabuklanma, korneal ödem ve enfiltrasyon ve korneal erozyona yol açabilir.